برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1283 100 1

tool

/ˈtuːl/ /tuːl/

معنی: ساز، اسباب، الت، ابزار، افزار، الت دست، برگ، شکل دادن، دارای ابزار کردن، بصورت ابزار دراوردن، مجهز کردن
معانی دیگر: آچار، کاچار، دست افزار، بساط، (جمع) لوازم، کارافزار، ماشین افزار، وسیله، شوند، آلت دست، بازیچه، (با ابزار) ساختن، (با: up) دارای ابزار (یا ماشین آلات) کردن، (با وسیله ی نقلیه) بردن، حمل کردن، راندن، (حقوق) وسیله ی امرار معاش (the tools of one's trade هم می گویند)، (با ابزار لازم روی چرم یا جلد کتاب و غیره) نقش گذاری کردن، نگاشتن

بررسی کلمه tool

اسم ( noun )
(1) تعریف: an instrument, such as a hammer, drill, or other hand-held device, used for doing work.
مترادف: device, implement, instrument
مشابه: contraption, gadget, mechanism, utensil

(2) تعریف: a machine such as a saw or drill.
مترادف: machine tool
مشابه: apparatus, machine

(3) تعریف: any instrument, apparatus, or element necessary or useful for performing an operation or achieving an end.
مترادف: apparatus, instrument, machinery, means, medium, vehicle
مشابه: agency, instrumentality, mechanism

- Language is a tool for communicating.
[ترجمه ترگمان] زبان ابزاری برای ارتباط است
[ترجمه گوگل] زبان یک ابزار برای برقراری ارتباط است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: a person unfairly used to accomplish the goals of another.
مترادف: cat's-paw, dupe, pawn, stooge
مشابه: cannon fodder, dummy, flunky, guinea pig, gull, instrument, patsy, peon, pigeon, puppet, sucker

(5) تعریف: (vulgar slang) a penis.
مترادف: cock, dick, phallus, prick
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: tools, tooling, tooled
• : ...

واژه tool در جمله های نمونه

1. a tool that serves many purposes
ابزاری که خیلی به درد می‌خورد

2. hand tool
دست افزار

3. a practicable tool
ابزار به درد خور

4. a proper tool for opening a box
ابزار مناسب برای باز کردن جعبه

5. the necessary tool for this job
ابزار ضروری برای این کار

6. an improperly adjusted tool chatters
ابزاری که درست تنظیم نشده باشد تق تق می‌کند.

7. he became the tool of rich bankers
او آلت دست بانکداران پولدار شد.

8. a computer can be a good planning tool
کامپیوتر می‌تواند وسیله‌ی برنامه‌ریزی خوبی باشد.

9. I find the best tool for the purpose is a pair of shears.
[ترجمه ترگمان]من بهترین ابزار را برای این هدف پیدا کردم که یک جفت قیچی باغبانی باشد
[ترجمه گوگل]من بهترین ابزار را برای هدف پیدا کردم یک جفت قیچی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Even in small companies, computers are an essential tool.
[ترجمه ترگمان]حتی در شرکت‌های کوچک کامپیوترها ابزار ضروری هستند
[تر ...

مترادف tool

ساز (اسم)
order , apparatus , harmony , accoutrements , tool , musical instrument , equipment , outfit , disposition , music , materiel , arms , mouth organ
اسباب (اسم)
article , gear , apparatus , thing , implement , tool , tackle , instrument , apparel , utensil , trap , paraphernalia , appurtenance , device , engine , rigging , rig , furniture , gadget , appliance , contraption , contrivance , layout , doodad , gizmo , whigmaleerie , gismo , mounting
الت (اسم)
apparatus , implement , tool , instrument , engine , organ , appliance , instrumental
ابزار (اسم)
implement , tool , gadget , doodad , instrumentation , gizmo
افزار (اسم)
gear , implement , tool , finding , gin
الت دست (اسم)
tool , automaton , guinea pig , stooge , cat's-paw
برگ (اسم)
tab , tool , folium , leaf , page , card , folio , lamella
شکل دادن (فعل)
tool , shape , model , crystallize
دارای ابزار کردن (فعل)
tool
بصورت ابزار دراوردن (فعل)
tool
مجهز کردن (فعل)
fit , gear , tool , provide , furnish , rig , arm , equip , prepare , imp

معنی عبارات مرتبط با tool به فارسی

ابزار چاق کن
(هر ابزاری که برای لبه دار یا حاشیه دار کردن به کار می رود) حاشیه ساز، لبه بر
افزارتیزیالبه دار چون اسکنه، الت برنده چون شمشیر
دندانه ساز، کنگره ساز، الت دندانه سازی
(جمع) ماشین آلات و ابزار ماشین سازی (مانند دستگاه تراش و منگنه و مته و غیره)، ابزار ماشینی

معنی tool در دیکشنری تخصصی

tool
[شیمی] ابزار
[کامپیوتر] وسیله . - ابزار نوعی اشاره گرماوس که به مکان نما قابلیتها و خصوصیات جدیدی می دهد. مثلاً در یک برنامه ی نقاشی ، ابزار برس ( قلم مویی ) شکل ، اندازه ، و رنگ خاصی دارد . هر سلول تصویری که به این قلم می چسبد . رنگ آن ر به خود می گیرد .
[برق و الکترونیک] ابزار ، وسیله
[مهندسی گاز] ابزار ، اسباب
[صنعت] ابزار ، افزار ، آلت ، اسباب شکل دادن ، مجهز کردن
[نساجی] وسیله - ابزار
[ریاضیات] اسباب کار، کارافزرا، ابزار، وسیله، دستگاه
[ریاضیات] نوک ابزار، نوک قلم
[ریاضیات] کشوی ابزار، بلوکه ابزار
[نفت] تنه ی مته
[کامپیوتر] جعبه ابزار مجموعه ای از تصاویر کوچک که فرمانهای پر کار را نشان می دهد . جعبه ابزار ممکن است در بالا یا کنار صفحه نمایش نشان داده شود .البته می توانید این جعبه را با ماوس در هر جای مورد نظری قرار دهید . گاهی برنامه های بسیار پیچیده ی نقاشی و عکاسی دارای چندین جعبه ابزار هستند که ابزار های مشابه در آن گروه بندی شده اند .
[ریاضیات] قفسه ی ابزار، جعبه ی ابزار
[ریاضیات] قلم گیر، ابزار گیر
[نفت] ساقه وصل کن
[ریاضیات] قلم بلند کن، ابزار بلند کن
[زمین شناسی] تول مار ...

معنی کلمه tool به انگلیسی

tool
• apparatus, device
• work or shape with a tool, ornament with a tool; equip with tools or machinery
• a tool is any instrument or simple piece of equipment, for example a hammer or a knife, that you hold in your hands and use to do a particular kind of work.
• you can refer to anything that you use for a particular purpose as a particular type of tool.
• you can refer to a person or thing as another person's tool when the first person or thing is in the power of the second person and is being used by them; used showing disapproval.
tool along
• (slang) move casually
tool bag
• bag used for the storage of tools
tool box
• special box for work utensils; group of utility programs used for computer file management
• a tool box is a metal or plastic box which contains general tools that you need at home, for example for repairing your house or car.
tool command language
• interpreted programming language used to develop prototype applications and cgi scripts, tcl (computers)
tool in the hands of
• instrument in the service of, person being used unwittingly to fulfill another's purposes
tool kit
• place where one keeps one's tools
• a tool kit is a special set of tools that are kept together and that are often used for a particular purpose.
tool operator
• one who uses tools, one who works with tools, technician
tool tip
• part of a robotic machine that comes in contact with the object being worked on
tool up
• (slang) equip with an arm
bleed tool
...

tool را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mary
Something you hold in your hand and use to do a job
shiva_sisi‌
Something you hold in your hand and use to do a job
sana
ابزار و یا افزار
Honey
ابزار يا وسيله
Ilia Mohammad zadeh
Something you hold in your hand and use to do a job
m.d
Something you hold in your hand and use to do a job
معنی : ابزارالات دم دستی و استفاده میشه برای انجام دادن کار ها

جمله : I use some tools to repair a broken door
معنی جمله : من استفاده کردم تعدادی ابزار برای تعمیر در شکسته

😊
AILIN
something you hold in your hand and use to do a job
جمله :I will get my tools
حمید
You don't just listen to Tool, You experience it !
شما به tool گوش نمیدهید انرا تجربه میکنید.

پیشنهاد مترجم:
یکم تول گوش کنید جماعت
نیک نژاد
ابزار
ش85.74
Something you hold in your hand and use to do a job

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tool
کلمه : tool
املای فارسی : طول
اشتباه تایپی : فخخم
عکس tool : در گوگل

آیا معنی tool مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )