برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1358 100 1

topical

/ˈtɑːpɪkl̩/ /ˈtɒpɪkl̩/

وابسته به جای بخصوص، محلی، مکانی، جایگاهی، (پزشکی) موضعی، برحسب یا وابسته به موضوع، موضوعی، مقوله ای، مورد بحث روز، امروزی، اینجایی، زبانزد، با مناسبت، طب موضعی

بررسی کلمه topical

صفت ( adjective )
مشتقات: topically (adv.)
(1) تعریف: pertinent to topics of current interest.

(2) تعریف: in medicine, of, pertaining to, or designed for a particular part of the body.

- a topical ointment
[ترجمه ترگمان] یک پماد موضعی
[ترجمه گوگل] پماد موضعی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: of or pertaining to subdivisions of a written work.

- a topical outline
[ترجمه ترگمان] یک طرح کلی موضعی
[ترجمه گوگل] یک طرح کلی موضعی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه topical در جمله های نمونه

1. topical allusions in literature
اشارات مربوط به مطالب مورد بحث روز در ادبیات

2. topical anesthesia
بی‌حسی موضعی

3. topical remedy
درمان موضعی

4. The discussion focused on topical issues in medicine.
[ترجمه ترگمان]این بحث بر مسائل موضوعی در پزشکی متمرکز بود
[ترجمه گوگل]این بحث بر مسائل موضعی در پزشکی تمرکز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The magazine's aim is to discuss topical issues within a Christian framework.
[ترجمه ترگمان]هدف این مجله بررسی مسایل موضوعی درون یک چارچوب مسیحی است
[ترجمه گوگل]هدف این مجله، بحث در مورد مسائل مربوط به موضوع در یک چارچوب مسیحی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. This lotion is for topical application only.
[ترجمه ترگمان]این لوسیون فقط برای کاربرد موضعی است
[ترجمه گوگل]این لوسیون تنها برای کاربرد موضعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه topical به انگلیسی

topical
• local, regional; current, popular; superficial, external
• topical means relating to events that are happening at the time when you are speaking or writing.
topical subjects
• common topics, everyday subjects

topical را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیا
به روز
وابسته به موضوعی به خصوص

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی topical
کلمه : topical
املای فارسی : تپیکل
اشتباه تایپی : فخحهزشم
عکس topical : در گوگل

آیا معنی topical مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )