برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

toughen up

toughen up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فريبا
قوی باش
Angel
قوی شدن/جدی شدن و جدی برخورد کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی toughen up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )