برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

trade upon

trade upon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
بهره برداري کردن، استفاده از چیزي به نفع خود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی trade upon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )