برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1281 100 1

train station

/ˈtreɪn ˌsteɪ.ʃən/ /treɪn ˈsteɪʃən/

بررسی کلمه train station

اسم ( noun )
• : تعریف: a place where train tickets are sold and where passengers and goods are let on or off trains.

- We picked our cousins up at the train station.
[ترجمه گلی افجه ] در ایستگاه قطار (خاله , عمو , دایی ,عمه زاده = cousin ) را سوار کردیم
|
[ترجمه ترگمان] ما cousins رو توی ایستگاه قطار انتخاب کردیم
[ترجمه گوگل] ما برادران ما را در ایستگاه قطار برداشتیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- It is a good idea to arrive at the train station thirty minutes before your train is scheduled to depart.
[ترجمه ترگمان] سی دقیقه قبل از اینکه قطار شما برنامه‌ریزی شود، یک ایده خوب است که به ایستگاه قطار وارد شوید
[ترجمه گوگل] ایده خوبی است که سی دقیقه به ایستگاه قطار می رسد تا قطار شما به مقصد برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه train station در جمله های نمونه

1. Do you know the way to the train station?
[ترجمه ترگمان]راه ورود به ایستگاه قطار را بلدی؟
[ترجمه گوگل]آیا راه را به ایستگاه قطار می دانید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Is there a train station near here?
[ترجمه به تو چه] ایستگاه قطار نزدیک اینجا وجود دارد؟
|
[ترجمه 3] در نزدیکی اینجا ایستگاه قطار وجود دارد
|
[ترجمه ترگمان]اینجا ایستگاه قطار هست؟
[ترجمه گوگل]ایستگاه قطار در اینجا وجود دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A regular bus service connects the train station with the town centre.
[ترجمه گلی افجه ] سرویس اتوبوس بطور منظم از ایستگا ...

معنی train station در دیکشنری تخصصی

train station
[عمران و معماری] ایستگاه ترن - ایستگاه قطار

معنی کلمه train station به انگلیسی

train station
• place where a railroad train stops to pick up and leave passengers, train stop

train station را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mohammad mahdi
قطار خانه
Mohammad Reza Mashmoul
ایستگاه قطار
سۆزان موساپوور
ایستگاه قطار
محمدرضا عبدیان
ایستگاه قطار -مکان توقف قطار
amir
ايستگاه قطار
Mahsa
ایستگاه قطار
ali golzar
ایستگاه قطار
Mohammad
ایستگاه قطار
Ali
ایستگاه قطار
محمد
ایستگاه قطار
F.Z
ایستگاه قطار😌
هستی
ایستگاه قطار
mahdi. 9785
استگاه قطار جوننن
مهدی
ایستگاه قطار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی train station مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )