برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1327 100 1

traumatize

/ˈtrɒməˌtaɪz/ /ˈtrɒməˌtaɪz/

زخمی کردن، زخم زدن، شوکه کردن، دچار تن تکان یا روان تکان کردن، دچار روان زخم کردن، با ضرب وجرح مشروب ساختن، معذب کردن

بررسی کلمه traumatize

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: traumatizes, traumatizing, traumatized
(1) تعریف: to injure or wound physically.

(2) تعریف: in psychology, to subject to a trauma; cause a trauma to.

واژه traumatize در جمله های نمونه

1. My wife was traumatized by the experience.
[ترجمه ترگمان]همسرم از این تجربه ضربه‌خورده بود
[ترجمه گوگل]همسر من با تجربه تجربه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She was traumatized by an unfortunate experience in her childhood.
[ترجمه ترگمان]او تحت‌تاثیر یک تجربه غم انگیزی در دوران کودکی او به خود گرفته بود
[ترجمه گوگل]او در دوران کودکی تجربه ی ناخوشایندی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He was so traumatized by the attack that he could not work for a year.
[ترجمه ترگمان]او چنان تحت‌تاثیر حمله قرار گرفته بود که یک سال نمی‌توانست کار کند
[ترجمه گوگل]او تا به این حد از این حمله آسیب دید که او برای یک سال کار نمی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He was traumatized by his war experiences.
[ترجمه ترگمان]او از تجربیات جنگ او وحشت داشت
[ترجمه گوگل]او توسط تجربیات جنگ خود آسیب دیده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه traumatize به انگلیسی

traumatize
• cause severe and chronic mental or emotional stress; cause sudden and severe physical injury (also traumatise)
• if someone is traumatized by an event or situation, it is extremely upsetting and causes great stress, and may cause long-term psychological damage.

traumatize را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید چراغعلی
مات ومبهوت
میلاد علی پور
آسیب دیدن از چیزی، زخم خوردن از چیزی
مهدی باقری
آسیب روحی روانی زدن
hamid
ضربه روحی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی traumatize
کلمه : traumatize
املای فارسی : ترومتیز
اشتباه تایپی : فقشعئشفهظث
عکس traumatize : در گوگل

آیا معنی traumatize مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )