برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1284 100 1

tree of life

/ˈtriːəvˈlaɪf/ /triːəvlaɪf/

رجوع شود به: tree of knowledge

بررسی کلمه tree of life

اسم ( noun )
(1) تعریف: in the Bible, a tree in the Garden of Eden bearing fruit that would confer immortality to one who ate it.

(2) تعریف: in the Bible, a tree in the heavenly Jerusalem with leaves for the healing of nations.

(3) تعریف: arborvitae.

معنی کلمه tree of life به انگلیسی

tree of life
• tree from the garden of eden whose fruit gave everlasting life

tree of life را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
درخت زندگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tree of life
کلمه : tree of life
املای فارسی : تره اوف لایف
اشتباه تایپی : فقثث خب مهبث
عکس tree of life : در گوگل

آیا معنی tree of life مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )