برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1221 100 1

tremendously

/trɪˈmen.də.sli/ /trɪˈmen.də.sli/

ترسناکانه، زیاد

واژه tremendously در جمله های نمونه

1. i enjoyed his speech tremendously
از نطق او بی اندازه لذت بردم.

2. any mention of sexual matters embarrassed him tremendously
هر گونه اشاره به امور جنسی او را سخت شرمگین می‌کرد.

3. The spectacle of Xerxes's defeat tremendously reinforced the traditional conviction that pride goes before a fall.
[ترجمه ترگمان]نمایش شکست Xerxes این اعتقاد سنتی را تقویت کرد که غرور در مقابل سقوط قرار می‌گیرد
[ترجمه گوگل]چشم انداز شکست Xerxes فوق العاده اعتماد به نفس سنتی که غرور قبل از سقوط می رود را تقویت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He was a tremendously enthusiastic teacher and that rubbed off on all the children.
[ترجمه ترگمان]او یک معلم فوق‌العاده مشتاق بود و همه بچه‌ها را نوازش می‌کرد
[ترجمه گوگل]او یک معلم فوق العاده مشتاق بود و همه بچه ها آن را می پوشاندند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Find something you're passionate about and keep tremendously interested in it.
[ترجمه ترگمان]چیزی که به آن علاقه دارید را پیدا کنید و بسیار به آن علاقه‌مند باشید
[ترجمه گوگل]چیزی را که در آن پرشور هستید پیدا کنید و به آن فوق العاده علا ...

معنی کلمه tremendously به انگلیسی

tremendously
• in a tremendous manner, with greatness
enjoyed it tremendously
• appreciated it very much, liked it a lot, took great pleasure in it

tremendously را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاضله
قابل توجه
ارزو
سریع
محمدرضا ایوبی صانع
وحشتناک-بی اندازه-خیلی-بینهایت
بنده خدا
فاحِشی
کیمیا
شگفت اور
محمد
فوق‌العاده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tremendously
کلمه : tremendously
املای فارسی : ترمندوسلی
اشتباه تایپی : فقثئثدیخعسمغ
عکس tremendously : در گوگل

آیا معنی tremendously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )