برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1349 100 1

trodden

/ˈtrɒdn̩/ /ˈtrɒdn̩/

اسم مفعول فعل: tread، گام زده

بررسی کلمه trodden

( verb )
• : تعریف: a past participle of tread.

واژه trodden در جمله های نمونه

1. the worm was trodden underfoot
کرم زیر پا له شد.

2. A little fire is quickly trodden out.
[ترجمه ترگمان]یک آتش کوچک به سرعت لگدمال می‌شود
[ترجمه گوگل]یک آتش سوزی به سرعت از بین می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Cattle had trodden a path to the pond.
[ترجمه ترگمان]رمه‌ها یک مسیر را به تالاب باز کرده بودند
[ترجمه گوگل]گاو مسیری را به حوضچه پرتاب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's three years now since you've trodden the boards, Ken - how does it feel to be back?
[ترجمه ترگمان]الان سه سال است که تخته‌های کف اتاق را لگدمال کرده‌ای، کن - چه حالی دارد که برگردد؟
[ترجمه گوگل]این سه سال است که از آنجایی که شما تابلوها را ترویج کرده اید، کن - چطور احساس بازگشت می کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Some cake crumbs had been trodden into the carpet.
[ترجمه ترگمان]چند تکه نان قندی روی فرش گذاشته شده بود
[ترجمه گوگل]برخی ...

معنی کلمه trodden به انگلیسی

trodden
• trodden is the past participle of tread.

trodden را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Adel Chaichian
راهِ رفته و آزموده شده، راهِ هموار شده
مرضیه ابراهیمی
پا خورده، معمولاً برای فرش استفاده می شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی trodden
کلمه : trodden
املای فارسی : ترددن
اشتباه تایپی : فقخییثد
عکس trodden : در گوگل

آیا معنی trodden مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )