برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1353 100 1

tropical

/ˈtrɑːpɪkl̩/ /ˈtrɒpɪkl̩/

معنی: گرمسیر، گرمسیری، مدارراسالسرطان، مدارراس الجدی حاره
معانی دیگر: وابسته به نواحی حاره، استوایی، مدارگان، حاره ای، trpic نواحی گرمسیری بین دومدارشمال وجنوب استوا

بررسی کلمه tropical

صفت ( adjective )
مشتقات: tropically (adv.), tropicality (n.)
(1) تعریف: of, concerning, characteristic of, or occurring in the tropics.
متضاد: arctic
مشابه: blazing, equatorial, equinoctial, muggy, southern, sultry, sweltering, torrid

- The country's tropical climate is warm and humid year round.
[ترجمه asgar] اب و هوای سرزمین گرمسیری در تمام مدت سال گرم و مرطوب می باشد
|
[ترجمه ترگمان] آب و هوای استوایی این کشور در سال مرطوب و مرطوب است
[ترجمه گوگل] آب و هوای گرمسیری کشور گرم و مرطوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Tropical drinks made with rum are a favorite at the bar.
[ترجمه ترگمان] نوشیدنی استوایی در بار مورد علاقه من است
[ترجمه گوگل] نوشیدنی های گرمسیری که با رم ساخته شده اند در نوار مورد علاقه هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The tropical storm caused extensive damage.
...

واژه tropical در جمله های نمونه

1. tropical plants
گیاهان حاره‌ای

2. furcoats are not marketable in tropical areas
در نواحی حاره‌ای پالتو خز خریدار ندارد.

3. the complex ramifications of some tropical trees
شاخه‌بندی پیچیده‌ی برخی درختان استوایی

4. the slash-and-burn method has ruined tropical forests
روش بریدن وسوزاندن موجب تباهی جنگل‌های استوایی شده است.

5. Tropical storm Marco is pushing northward up Florida's coast.
[ترجمه ترگمان] توفان استوایی \"مارکو\" داره به سمت شمال \"فلوریدا\" هل میده
[ترجمه گوگل]طوفان گرمسیری مارکو به سمت شمال به سمت ساحل فلوریدا حرکت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The UK is the biggest consumer of tropical hardwoods after Japan.
[ترجمه ترگمان]بریتانیا بزرگ‌ترین مصرف‌کننده of استوایی بعد از ژاپن است
[ترجمه گوگل]بریتانیا بزرگترین مصرف کننده چوب های گرمسیری بعد از ژاپن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. A tropical cyclone brought heavy rain to the country last week.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف tropical

گرمسیر (صفت)
tropic , tropical
گرمسیری (صفت)
tropologic , tropic , tropical
مدارراسالسرطان (صفت)
tropical
مدارراس الجدی حاره (صفت)
tropical

معنی عبارات مرتبط با tropical به فارسی

(هواشناسی: توده ی هوای گرم و خشک بری در اطراف خط استوا) مدارگانی - اقلیمی، تفتان و بیابانی، بیابانی تفتانی
(هواشناسی) چرخه توفان استوایی، چرخنده ی مدارگانی
ماهی استوایی (به ویژه ماهی های رنگین که زینتی هستند)
(هواشناسی: توده ی هوای گرم و مرطوب در اطراف خط استوا) تفتان و دریایی، دریا تفتانی
رجوع شود به: year
رجوع شود به: torrid zone

معنی tropical در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] مناطق حاره ، نواحی گرمسیری بین دومدارشمال وجنوب استوا،گرمسیری ،مدارراس السرطان ،مدارراس الجدی حاره - اشاره دارد به شرایط اقلیمی(آب وهوایی) شبیه آنچه امروزه در منطقه ای از زمین بین مدارهای راس السرطان و راس الجدی دیده می شود.
[آب و خاک] حاره ای، مدارگان
[آب و خاک] هوای حاره ای
[آب و خاک] توده هوای حاره
[سینما] فیلمبرداری گرمسیری
[عمران و معماری] اقلیم گرمسیری
[آب و خاک] اقلیم حاره ای
[زمین شناسی] اقلیم حاره ای نیمه خشک - در هر نیمکره در کناره رو به قطب و غالبا\" در داخل قاره ها بخصوص در فلاتها و معمولا\" مجاور صحراها قرار دارد .
[آب و خاک] چرخند حاره ای
[آب و خاک] وافشارحاره ای
[آب و خاک] آشفتگی حاره ای
[آب و خاک] جت استریم شرقی
[آب و خاک] جت استریم شرقی حاره

معنی کلمه tropical به انگلیسی

tropical
• pertaining to or characteristic of the tropics (regions near the earth's equator between parallels of latitude marking the summer and winter solstices); hot; concerning a trope
• tropical means relating to or typical of the tropics.
tropical climate
• hot and humid weather, weather typical of regions near the equator
tropical diseases
• diseases that are typical of tropical areas (i.e. malaria)
tropical fish
• small brightly colored fish found in warm tropical waters and often kept in aquariums
tropical fruits
• fruits that are characteristic of tropical areas (i.e. pineapples, bananas, etc.)
tropical rain forest
• jungle, primeval forest, thicket
sub tropical
• sub-tropical describes things relating to the areas of the world that lie between the tropical and temperate regions.

tropical را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Eli
گرمسیری،استوایی
sara
گرمسیر _استوایی
tinabailari
the hottest area of the earth ⚫️

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tropical
کلمه : tropical
املای فارسی : ترپیکال
اشتباه تایپی : فقخحهزشم
عکس tropical : در گوگل

آیا معنی tropical مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )