برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1322 100 1

trust account


(حساب پس انداز) حساب وراثتی (که پس از فوت صاحب آن خود به خود به وراث تعلق می گیرد)، حساب امانی

بررسی کلمه trust account

اسم ( noun )
• : تعریف: a type of savings account in which the funds are controlled by the depositor as trustee and become payable to the beneficiary upon the trustee's death.

واژه trust account در جمله های نمونه

1. The bank also said it will transfer customer trust accounts held at its overseas branches to local banks.
[ترجمه ترگمان]این بانک همچنین اعلام کرد که حساب‌های مورد اعتماد مشتریان را به بانک‌های محلی خود منتقل خواهد کرد
[ترجمه گوگل]این بانک همچنین اعلام کرد که حساب های اعتماد مشتری را در شعبه های خارج از کشور به بانک های محلی انتقال خواهد داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Yeske has mixed feelings about the trust accounts known as Uniform Gifts to Minors Act accounts.
[ترجمه ترگمان]Yeske احساسات مختلفی در رابطه با حساب‌های قابل اعتمادی که به افراد نابالغ شناخته می‌شود، دارد
[ترجمه گوگل]Yeske احساسات مخفی در مورد حساب های اعتماد شناخته شده به عنوان حساب های یکپارچه هدیه به موارد زیر را دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Bond money safely deposited in a trust account.
[ترجمه ترگمان]پول باند به طور ایمن در حساب اعتماد واریز می‌شود
[ترجمه گوگل]پول باند امن در حساب اعتماد سپرده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The loan provided to the trust account for export tax refund is a commercial loan, which shall be su ...

trust account را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی trust account
کلمه : trust account
املای فارسی : تراست اسونت
اشتباه تایپی : فقعسف شززخعدف
عکس trust account : در گوگل

آیا معنی trust account مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )