برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1322 100 1

trust fund

/ˈtrəstˈfənd/ /trʌstfʌnd/

معنی: سپرده، وجه امانی، سرمایه امانی
معانی دیگر: حساب امانی، ملک یا پول و غیره که تحت سرپرستی شخص ثالث است، صندوق تولیت

بررسی کلمه trust fund

اسم ( noun )
• : تعریف: money or securities that are held in trust, as for a minor.

واژه trust fund در جمله های نمونه

1. The trust fund will ensure preservation of the site in perpetuity.
[ترجمه ترگمان]صندوق امانی حفاظت از این مکان را به طور دایم تضمین خواهد کرد
[ترجمه گوگل]صندوق اعتماد حفظ سایت را به طور دائم اطمینان خواهد داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She set up a trust fund for her children.
[ترجمه ترگمان]اون یه حساب سپرده برای بچه هاش ترتیب داده
[ترجمه گوگل]او یک صندوق اعتماد برای فرزندانش ایجاد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. My money is tied up in a trust fund.
[ترجمه ترگمان]پول من به صندوق امانی بسته شده‌است
[ترجمه گوگل]پول من در یک صندوق اعتماد متصل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. No evidence of a Buchanan trust fund or yacht club membership, however.
[ترجمه ترگمان]با این حال، هیچ مدرکی دال بر وجود یک صندوق امین صلح و یا عضویت در باشگاه قایق تفریحی وجود ندارد
[ترجمه گوگل]با این حال هیچ مدرکی از صندوق اعتبار بوچانان یا عضویت در باشگاه قایق بادبانی وجود ندارد
[ترجمه شما] ...

مترادف trust fund

سپرده (اسم)
deposit , guarantee , trust fund
وجه امانی (اسم)
trust fund
سرمایه امانی (اسم)
trust fund

معنی trust fund در دیکشنری تخصصی

trust fund
[حقوق] صندوق امانی، صندوق تولیت، وجوه امانی

معنی کلمه trust fund به انگلیسی

trust fund
• collection of money for a common investment
• a trust fund is an amount of money or property that someone owns, usually by inheriting it, but which is kept and invested for them.

trust fund را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دانیال
صندوق اعتبار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی trust fund
کلمه : trust fund
املای فارسی : تراست فاند
اشتباه تایپی : فقعسف بعدی
عکس trust fund : در گوگل

آیا معنی trust fund مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )