برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1283 100 1

trustworthiness


اعتماد، قابلیت، موثقیت

واژه trustworthiness در جمله های نمونه

1. Her actions witness to her trustworthiness.
[ترجمه ترگمان]اقدامات او به قابل‌اعتماد بودن او بود
[ترجمه گوگل]اقدامات او شاهد اعتماد اوست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Dave was a little lacking in the trustworthiness department.
[ترجمه ترگمان]دیو در department قابل اعتمادی نبود
[ترجمه گوگل]دیو کمبودی در بخش اعتماد داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Such as efficiency, courtesy, and trustworthiness - may play a major role in product differentiation.
[ترجمه ترگمان]چنین بهره‌وری، تواضع، و قابل‌اعتماد بودن ممکن است نقش مهمی در تمایز محصول ایفا کند
[ترجمه گوگل]مانند کارایی، حسن نیت و اطمینان - ممکن است نقش مهمی در تمایز محصول ایفا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Trustworthiness, open your that fanlight lock in my heart such as a key, let us open heart, the bathes the sunlight of that comity.
[ترجمه ترگمان]در را باز کن، دریچه بالای پنجره را مثل یک کلید در قلب من قفل کن، نور خورشید آن چارچوب را زیر و رو می‌کند
...

معنی کلمه trustworthiness به انگلیسی

trustworthiness
• dependability, quality of being reliable

trustworthiness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
توانایی اتکا و اعتماد به صداقت و درستی دیگری، قابلیت اعتماد
غیاثی فر
وثوق پذیری
خاطرجمعی
قابلیت اعتماد
آرمان
امانتداری
Dorsa11
قابل اعتماد بودن
تیبا
وثوق، قابلیت اعتماد
میثم علیزاده
قابلیت اعتماد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی trustworthiness
کلمه : trustworthiness
املای فارسی : تروستورتهینس
اشتباه تایپی : فقعسفصخقفاهدثسس
عکس trustworthiness : در گوگل

آیا معنی trustworthiness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )