برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

try again

try again را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد یاسین فلاح تفتی
تلاش مجدد
فا
تلاش مجدد
گلی افجه
دوبار سعی کردن
امتحان دوباره
فاطمه
امتحان دوباره
اسلام
بعدی ، دوباره ، پس ، تلاش مجدد ، دیگری،امتحان دوباره،
خادملو
بعدی ، دوباره ،پس ، تلاش مجدد ،امتحان دوباره ،دیگری
متین
امتحان دوباره
افسر
یک بار دیگه امتحان کن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی try again مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )