انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1078 100 1

tsunami

تلفظ tsunami
تلفظ tsunami به آمریکایی/tsuːˈnɑːmi/ تلفظ tsunami به انگلیسی/tsuːˈnɑːmi/

آب لرزه، زلزله ی دریایی، دریا کوه، سونامی

بررسی کلمه tsunami

اسم ( noun )
مشتقات: tsunamic (adj.)
• : تعریف: a very large, often destructive sea wave caused by a marine earthquake or volcanic explosion.

واژه tsunami در جمله های نمونه

1. Below left: Tsunami, with new propeller, red paint scheme and wave-effect artwork.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پایین چپ: سونامی، با پروانه جدید، طرح رنگ قرمز و کار هنری اثر موج
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زیر سونامی سمت چپ، با پروانه جدید، طرح رنگ قرمز و آثار هنری اثر موج
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. A major tsunami will deposit broken trees near the high-water mark and move prodigious amounts of sediment.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک سونامی بزرگ درختان شکسته را در نزدیکی نقطه بالای آب ذخیره خواهد کرد و مقادیر عظیمی از رسوب را جابجا خواهد کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک سونامی بزرگ، درختان شکسته را در نزدیکی علامت آب بالا قرار داده و مقادیر زیادی از رسوب را حرکت می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. In 189 a tsunami on the Sanriku coast left 2 122 dead.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در سال ۱۸۹، سونامی در ساحل Sanriku، منجر به کشته شدن ۱۲۲ کشته بر جای گذاشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در سال 189، سونامی در ساحل سانریکی 2 122 نفر جان خود را از دست داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. In general, both shock waves from airbursts and tsunami waves from ocean impacts may present serious hazards to populated areas.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به طور کلی، هر دو امواج شوک ناشی از امواج سونامی و سونامی ناشی از تاثیرات اقیانوس ممکن است خطرات جدی برای مناطق پرجمعیت داشته باشند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به طور کلی، هر دو امواج شوک از امواج انفجار و امواج سونامی از تاثیرات اقیانوس ممکن است خطرات جدی را به مناطق پرجمعیت ارائه دهند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Because of the enormous energy content of tsunami waves, their behavior is a little different from what we see in puddles.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به دلیل محتوای عظیم انرژی امواج سونامی، رفتار آن‌ها کمی متفاوت از چیزی است که ما در گودال‌های کوچک می‌بینیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به دلیل محتوای انرژی عظیم امواج سونامی، رفتار آنها کمی متفاوت از چیزی است که ما در گودال ها می بینیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Sun is also developing multiple iterations of Tsunami, its low-end low-cost high-volume single-chip MicroSparc engine.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همچنین سان در حال توسعه چندین تکرار از سونامی، کم کردن کم هزینه پایین و موتور single تک تراشه است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خورشید نیز تکرار چندانی از سونامی، موتور کمپرداز MicroSparc با قیمت پایین و کم هزینه یک تک تراشه دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. And then there is that tsunami deposit found three hundred meters above sea level on Lanai!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و بعد این مخزن سونامی سیصد متر بالاتر از سطح دریا در Lanai یافت می‌شود!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]و پس از آن وجود دارد که سپرده سونامی 300 متر بالاتر از سطح دریا در Lanai یافت!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Fear of the electronic tsunami is misplaced.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ترس از سونامی الکترونیکی، نابجا است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ترس از سونامی الکترونیکی ناسازگار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. No one knows the height of the tsunami caused by this eruption.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هیچ‌کس ارتفاع سونامی ناشی از این فوران را نمی‌داند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هیچ کس ارتفاع سونامی ناشی از این فوران را نمی داند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Other gossip has Sun's low-end Tsunami box - due imminently - cast as Sunrgy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دیگر شایعات مربوط به بسته سونامی انتهای پایین سان به نام imminently است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شایعات دیگر خورشید دارای جعبه سونامی کم پایان است - به علت بی سر و صدا - بازیگران به عنوان Sunrgy
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Officials said there was no immediate threat of tsunami, a seismic ocean wave, which could be catastrophic to the area.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مقامات می‌گویند که هیچ تهدید فوری در مورد سونامی رخ نداده است، یک موج اقیانوس لرزان که می‌تواند برای این منطقه فاجعه‌بار باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مقامات گفتند که هیچ تهدید فوری برای سونامی، موجی از اقیانوس لرزه ای وجود ندارد که می تواند به این منطقه فاجعه آمیز باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. And all along the Japanese coast, tsunami warning signs, towering seawalls and well-marked escape routes offer some protection from walls of water.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و در تمام طول ساحل ژاپن، علائم هشدار سونامی، مسیرهای فرار سربه‌فلک‌کشیده و مسیرهای فرار مشخص، حفاظت از دیواره‌ای آب را ارائه می‌دهند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در سرتاسر ساحل ژاپن، علائم هشدار دهنده سونامی، ساحه های بلند و مسیرهای مشخصی از فرار، برخی از حفاظت از دیوارهای آب را فراهم می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The 11 March earthquake and tsunami, disrupted production networks in the automotive and electronic industries.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زمین‌لرزه و سونامی ۱۱ مارس شبکه‌های تولید را در صنایع خودروسازی و صنایع الکترونیکی مختل کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زمین لرزه و سونامی 11 مارس، شبکه های تولیدی در صنایع خودرو سازی و الکترونیکی را مختل کرده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. But the tsunami wiped out power to the plant, which took down the main coolant system, and a wave destroyed the diesel-based backup system.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما سونامی، برق نیروگاه را از بین برد که سیستم خنک‌کننده اصلی را از بین برد و یک موج سیستم پشتیبان مبتنی بر دیزل را خراب کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما سونامی به قدرت رسیده است که سیستم خنک کننده اصلی را از بین برد و موجب تخریب سیستم پشتیبان دیزلی شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. May 2 1960, the Chilean sea tsunami waves of 25 meters.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در ۲ مه ۱۹۶۰ امواج سونامی دریای شیلی به ۲۵ متر رسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]2 مه 1960، امواج سونامی دریایی شیلی 25 متر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی tsunami در دیکشنری تخصصی

tsunami
[عمران و معماری] تسونامی - موج لرزه - موج ناشی از زمین لرزه
[زمین شناسی] سونامی، آبلرزه - موج دریایی بزرگ که گاهگاهی در امتداد سواحل ژاپن و در سایر نواحی ملاحظه می شود، که ناشی از یک زمین لرزه است که در روی بستر اقیانوس انجام می گیرد.
[آب و خاک] سونامی،تسونامی
[زمین شناسی] موج دریایی لرزه ای رجوع شود به tsunami (سونامی).

معنی کلمه tsunami به انگلیسی

tsunami
• great tsunami of december 26th 2004, great tsunami of december 26th 2004, devastating tsunami that occurred on december 26, 2004 which was triggered by an earthquake and caused about 225,000 casualties in 8 countries (thailand, india, indonesia, malaysia, maldives, seychelles, somalia and sri lanka) on 2 continents, 2004 tsunami
• great sea wave caused by an underwater earthquake or underwater volcanic eruption (japanese)
the 2004 tsunami
• great tsunami of december 26th 2004, devastating tsunami that occurred on december 26, 2004 which was triggered by an earthquake and caused about 225,000 casualties in 8 countries (thailand, india, indonesia, malaysia, maldives, seychelles, somalia and sri lanka) on 2 continents

tsunami را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

الناز ١٤:٢٣ - ١٣٩٧/٠٣/١٢
سونامی
|

دکتر علی ناجی ١٩:٣١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠
موج بزرگ در دریا
مترادف : tidal wave
|

چوپانی ١٧:٠٧ - ١٣٩٧/٠٧/٠٩
a very large wave in the ocean.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

فر کیانی > حکایت
فر کیانی > حال
مهسا > ارگانیک
فر کیانی > علاوه
فر کیانی > حرص
فر کیانی > جذب
فر کیانی > حذف
مریم مولاپرست > priority setting

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی tsunami
کلمه : tsunami
املای فارسی : سونامی
اشتباه تایپی : فسعدشئه
عکس tsunami : در گوگل


آیا معنی tsunami مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )