برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1287 100 1

tuck away


(عامیانه) 1- با اشتها خوردن، زیاد خوردن، چپاندن، 2- (در جای امن) نهفتن، اندوختن، ذخیره کردن

واژه tuck away در جمله های نمونه

1. The boy can tuck away a lot of food in one meal.
[ترجمه ترگمان]پسر می‌تواند غذای بسیاری را در یک وعده غذا کنار بگذارد
[ترجمه گوگل]این پسر می تواند در یک وعده غذای زیادی بخورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The extra income has meant Phillippa can tuck away the rent.
[ترجمه ترگمان]درآمد اضافی به این معنا است که Phillippa می‌تواند اجاره را کنار بگذارد
[ترجمه گوگل]درآمد اضافی به این معنی است که فیلیپا می تواند از اجاره استفاده کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His photographic memory enabled him to tuck away yards of facts.
[ترجمه ترگمان]حافظه تصویری که داشت او را قادر ساخت که چند یارد حقیقت را دور کند
[ترجمه گوگل]حافظه عکاسی او او را قادر می سازد تا حیاط های حقایق را از بین ببرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Every member of the family can now tuck away either £9 or £18 a month in one of these savings plans.
[ترجمه ترگمان]هر عضو خانواده می‌تواند هر کدام ۹ پوند یا ۱۸ پوند در ماه در یکی از این برنامه‌های پس‌انداز پرداخت کند
...

معنی کلمه tuck away به انگلیسی

tuck away
• hide away, conceal; eat a lot, gobble up food

tuck away را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
در جای غیرمشخص قرار دادن، در محل مخفی گذاردن
Shirinbahari
پنهان شدن. به سختی پیدا کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tuck away
کلمه : tuck away
املای فارسی : توکک آاوای
اشتباه تایپی : فعزن شصشغ
عکس tuck away : در گوگل

آیا معنی tuck away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )