برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
tuck - into - good - meal

tuck into a good meal

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
از غذا لذت بردن - با ولع غذا خوردن
(این یک اصطلاح استرالیایی می باشد و حالت informal دارد)
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
[tuck into something]
British informal
to eat food with enthusiasm because you like it or because you are hungry

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی tuck into a good meal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )