برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
turn - it - down

turn it down

turn it down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
صداشو کم کن
پروین
رد کردن (پیشنهاد)
کیوان نیک نژاد
ردکردن، نپذیرفتن :how could you turn down such a fantastic job? چطور میتونی همچین پیشنهاد کاری رو رد کنی؟!، turn me downپیشنهاد دوستیم رو رد کرد!! *کاهش دادن، مانند turn the music down صداشو کم کن!!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی turn it down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )