برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

turn ugly

turn ugly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
When things turn ugly
وقتی یک منازعه و اختلاف، شدت می‌‌گیرد یا به خشونت کشیده می‌شود.

‘When things turn ugly’ is an English expression that describes human behaviour changing from debate to confrontation and even violence. It is a powerful and precise phrase because, it’s not difficult to detect when it happens.

https://bayardpartnership.com/2018/11/when-things-turn-ugly/

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی turn ugly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )