برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1328 100 1

turquoise

/ˈtɝːkwɔɪz/ /ˈtɜːkwɔɪz/

معنی: فیروزه، سولفات قلیایی الومینیوم
معانی دیگر: turquois : مع

بررسی کلمه turquoise

اسم ( noun )
(1) تعریف: an opaque blue or bluish green mineral containing copper and aluminum, often cut and polished for use as a gemstone.

(2) تعریف: a bluish green or greenish blue color.

واژه turquoise در جمله های نمونه

1. The room was painted in turquoise.
[ترجمه leila] اتاق رنگ نیلی شده بود .
|
[ترجمه ترگمان]این اتاق به رنگ فیروزه‌ای رنگی درآمده بود
[ترجمه گوگل]اتاق در فیروزه ای رنگ شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The women have elaborate necklaces of turquoise and pink coral.
[ترجمه ترگمان]این زنان دارای necklaces elaborate از مرجان فیروزه‌ای و صورتی هستند
[ترجمه گوگل]زنان دارای گردنبند پیچیده فیروزه ای و مرجانی صورتی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He dived effortlessly into the turquoise water.
[ترجمه ترگمان]او بدون زحمت به آب فیروزه‌ای شیرجه زد
[ترجمه گوگل]او به زودی به آب فیروزه ای غواصی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The sea is an improbably pale turquoise.
...

مترادف turquoise

فیروزه (اسم)
turquoise
سولفات قلیایی الومینیوم (اسم)
turquoise

معنی turquoise در دیکشنری تخصصی

[نساجی] آبی فیروزه ای
[زمین شناسی] تورکوآز ،فیروزه - فرمول شیمیایی :CuAl6(PO4)4 (OH)8 * 5(H2O) - گروه کانی شناسی (شیمیایی): فسفات - رنگ:آبی آسمانی - جلا:چرب - سیستم تبلور:تریکلینیک - کلیواژ: کامل در دو جهت اما اغلب دیده نمیشود - شکستگی :صدفی - سختی: 5 تا 6 - رنگ خاکه:سفید با جلای متمایل به سبز - وزن مخصوص : 2.6 - 2.8 - کانیهای همراه: پریت، لیمونیت و کوارتز - شرایط تشکیل: تورکوآز (فیروزه) یک کانی جواهری از نوع غیر شفاف است. این کانی بصورت بلوری بسیار کمیاب است اما نمونه های محدودی از آن نیز یافت شده است و اغلب نمونه ها بصورت کریپتوکریستالین است. زیباترین نمونه های غیروزه از ایران بوده و با نمونه های آن با آمریکا قابل رقابت است. - نامهای دیگر این کانی : Callaite
[نساجی] آبی فیروزه ای
[زمین شناسی] فیروزه آهن دار یک نوع فیروزی که حاوی 5% Fe2O3 می باشد.

معنی کلمه turquoise به انگلیسی

turquoise
• having a greenish-blue color; having the characteristics of or being made of turquoise
• opaque semi-precious stone of greenish-blue or sky-blue color used in jewelry; greenish-blue color
• something that is turquoise is of a colour between light blue and green.
• turquoise is a semi-precious stone which is a colour between light blue and green.

turquoise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Starlight
فیروزه ای
محمد ملازاده
ابي فيروزه اي
مهدی صباغ
سنگ فیروزه
رنگ فیروزه ای
mohammadali
فیروزه، فسفات آبدار آلومینیوم
مهدی باقری
رنگ سبزآبی، که آبی فیروزه ام هم گفته میشه
Anahita
فسفری ، سبز فسفری ، آبی فیروزه ای ، فیروزه ای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی turquoise
کلمه : turquoise
املای فارسی : تورقویس
اشتباه تایپی : فعقضعخهسث
عکس turquoise : در گوگل

آیا معنی turquoise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )