برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1288 100 1

tuxedo

/ˌtəkˈsiːdoʊ/ /tʌkˈsiːdəʊ/

معنی: اسموکینگ، لباس مخصوص مهمانی رسمی، لباس رسمی، لباس مردانه مخصوص چای عصر
معانی دیگر: (امریکا)، (کاناپه یا صندلی) دسته بلند، (مردانه) کت و شلوار رسمی، tux : لباس مردانه مخصوص چای عصر

بررسی کلمه tuxedo

اسم ( noun )
حالات: tuxedoes, tuxedos
(1) تعریف: a complete suit of formal evening clothes for men, consisting of a usu. black coat with tails, usu. black trousers with side stripe, white shirt, and black bow tie.

- He rented a tuxedo to wear to the wedding.
[ترجمه الهام] او یک لباس رسمی برای عروسی اجاره کرد
|
[ترجمه صبا] او یک لباس رسمی برای استفاده در عروسی اجاره کرد
|
[ترجمه ترگمان] یه لباس رسمی برای پوشیدن عروسی اجاره کرد
[ترجمه گوگل] او یک لباس سوسن را برای عروسی پوشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the coat alone.

واژه tuxedo در جمله های نمونه

1. A waiter in a tuxedo looked askance at his jeans.
[ترجمه ترگمان]پیشخدمتی با لباس رسمی به شلوار جینش نگاه کرد
[ترجمه گوگل]یک پیشخدمت در یک لباس دوشیزه در شلوار جین خود نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Then he reaches into the pocket of his tuxedo and produces his type-written acceptance speech.
[ترجمه ترگمان]سپس او به جیب کت و شلوار رسمی اش می‌رسد و سخنرانی پذیرش type را تولید می‌کند
[ترجمه گوگل]سپس او را به جیب سوسن خود می رساند و سخنرانی پذیرفته شده خود را تایپ می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You rented a tuxedo for two hundred dollars? Are you crazy?
[ترجمه ترگمان]تو یه کت و شلوار برای دویست دلار اجاره کردی؟ دیوونه شدی؟
[ترجمه گوگل]شما دو صد دلار برای یک لباس مجلسی اجاره کردید؟ دیوانه ای؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Some evenings, Mr Miller wears a tuxedo and conducts Beethoven and Bach.
[ترجمه ترگمان]بعضی شب‌ها، آقای میلر لباس رسمی می‌پوشد و بتهوون و باخ را اجرا می‌کند
[ترجمه گوگل]بعضی اوقات آقای میلر ی ...

مترادف tuxedo

اسموکینگ (اسم)
dinner jacket , tuxedo
لباس مخصوص مهمانی رسمی (اسم)
dinner jacket , tuxedo
لباس رسمی (اسم)
tuxedo , dress uniform , tux , vestment
لباس مردانه مخصوص چای عصر (اسم)
tuxedo , tux

معنی کلمه tuxedo به انگلیسی

tuxedo
• men's formal evening outfit including a dinner jacket and trousers (often with a bow tie and a cummerbund); men's dinner jacket
• a tuxedo is a black or white jacket worn by men for formal social events; used in american english.

tuxedo را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Matin
لباس مخصوص آقایان که در مهمانی های رسمی و خاص می پوشند
a type of suit that men wear on very formal occasions
Reyhaneh
کت وشلوار رسمی برای آقایان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tuxedo
کلمه : tuxedo
املای فارسی : توخدو
اشتباه تایپی : فعطثیخ
عکس tuxedo : در گوگل

آیا معنی tuxedo مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )