برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1188 100 1

twin bed


(هریک از دو تختخواب یکنفره که کنار هم قرار دارند) تختخواب یکنفره

بررسی کلمه twin bed

اسم ( noun )
• : تعریف: either of a matching pair of single beds.

واژه twin bed در جمله های نمونه

1. Would you prefer twin beds or a double?
[ترجمه ترگمان]شما دوتا تخت‌خواب دوقلو رو ترجیح می دی؟
[ترجمه گوگل]آیا تخت دوقلو یا دو نفره را ترجیح می دهید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I asked for a room with twin beds.
[ترجمه ترگمان] از یه اتاق با دوتا تخت درخواست کردم
[ترجمه گوگل]من برای یک اتاق با تخت دو نفره خواسته ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Rooms are well furnished, twin bedded, with private showers and balconies.
[ترجمه ترگمان]اتاق‌ها به خوبی مبله شده، بستری شده‌اند، با دوش و balconies خصوصی
[ترجمه گوگل]اتاق ها به خوبی مجهز شده اند، دو نفره، با دوش های خاص و بالکن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The twin bedded rooms have hot and cold water, and most can take a third bed.
[ترجمه ترگمان]این دو اتاق خوابی گرم و سرد دارند و بیشتر آن‌ها می‌توانند یک تخت سوم بگیرند
[ترجمه گوگل]اتاق های تختخواب دو نفره آب گرم و سرد دارند و اکثر آنها می توانند یک تخت سوم داشته باشند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه twin bed به انگلیسی

twin bed
• twin beds are two single beds in one bedroom.

twin bed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

toohid sharifi
تخت خواب دو نفره، تخت خواب دو قلو
میثم پیرحیاتی
تختخواب یک نفره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی twin bed
کلمه : twin bed
املای فارسی : توین بید
اشتباه تایپی : فصهد ذثی
عکس twin bed : در گوگل

آیا معنی twin bed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )