برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1219 100 1

Ulterior motive

معنی Ulterior motive در دیکشنری تخصصی

ulterior motive
[حقوق] انگیزه باطنی، انگیزه پنهانی

معنی کلمه Ulterior motive به انگلیسی

ulterior motive
• hidden reason for doing something, concealed motive, motive that is unclear

Ulterior motive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

چیمه ن
انگیزه ی پنهانی
Shirinbahari
دلیل پنهانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Ulterior motive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )