برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1354 100 1

Unblemished

بررسی کلمه Unblemished

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of blemished.
مشابه: pristine

واژه Unblemished در جمله های نمونه

1. Her political career thus far had remained unblemished.
[ترجمه ترگمان]شغل سیاسی او تا به حال دست‌نخورده باقی مانده بود
[ترجمه گوگل]اوضاع سیاسی او تا کنون باقی مانده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Be sure to select firm, unblemished fruit.
[ترجمه ترگمان]دقت کنید که firm سالم و سالم را انتخاب کنید
[ترجمه گوگل]اطمینان حاصل کنید که میوه های ثابت و بی نظیر را انتخاب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. For six years his championship record was unblemished.
[ترجمه ترگمان]مدت شش سال سابقه قهرمانی وی سالم بود
[ترجمه گوگل]برای شش سال رکورد قهرمانی او بی پروا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. All the posts stood erect and unblemished in a dead straight line.
[ترجمه ترگمان]همه زندانیان راست ایستاده بودند و در یک خط صاف و راست ایستاده بودند
[ترجمه گوگل]تمام پست ها در یک خط مستقیم مرده مستقیما و بدون دردسر ایستاده بودند
[ترجمه شما] ترجمه ...

معنی کلمه Unblemished به انگلیسی

unblemished
• not blemished, flawless, perfect

Unblemished را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
1. بی خطو خال، بدون لکه
2. بدون خدشه، مثل
Unblemished reputation

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Unblemished مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )