برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1351 100 1

Undercutting

معنی Undercutting در دیکشنری تخصصی

undercutting
[عمران و معماری] تپاندن - زیربری
[زمین شناسی] زیربری،برش استخراجی کف زنی - دراین روش ،سنگ دراثرچرخش ابزار برش مستقر درچرخکها،زیربرشمی شودو بخش برش نشده باقیمانده سنگ ،دراثرفشا رروبه عقب اندکی که توسط پیش امدگی گوه مانندواقع درپشت دندانه اعمالمی شود ،فرومیریزد.دراین روش تنهایک سوم ازکل حجم حفاری شده سنگ بوسیله ابزاربرش حفر می شود .
[آب و خاک] زیر شویی

Undercutting را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Undercutting مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )