انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1068 100 1

Unfettered

تلفظ unfettered
تلفظ unfettered به آمریکایی تلفظ unfettered به انگلیسی

واژه Unfettered در جمله های نمونه

1. Unfettered by the bounds of reality, my imagination flourished.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حالی که تخیلات من از حد واقعیت دور شده بود، تخیلات من شکوفا شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]منحرف شده توسط محدوده واقعیت، تخیل من شکوفا شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. He unfettered his mind from grief.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ذهنش را از اندوه آزاد کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او ذهن خود را از غم و اندوه ناتوان کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. In writing poetry, one is unfettered by the normal rules of sentence structure.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در سرودن شعر، یکی از قوانین طبیعی ساختار جمله‌ها آزاد است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در نوشتن شعر، یکی از قوانین عادی ساختار جمله است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. You can go unfettered by fancy equipment but need preparation, maps, boots, protection and time.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شما می‌توانید با تجهیزات فانتزی خود رها شوید، اما نیاز به تدارک، نقشه، پوتین، حفاظت و زمان دارید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما می توانید از طریق تجهیزات فانتزی بی نظیر شوید اما آماده سازی، نقشه، چکمه، حفاظت و زمان است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Many adult smokers continue smoking not through unfettered choice but because they are addicted to the nicotine in cigarettes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بسیاری از افراد سیگاری به سیگار کشیدن خود ادامه می‌دهند نه از طریق انتخاب آزاد بلکه به این دلیل که به نیکوتین در سیگار معتاد هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بسیاری از افراد سیگاری بزرگسال سیگار می کشند نه از طریق انتخاب نامحدود، بلکه به خاطر اینکه آنها به نیکوتین در سیگار معتاد هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. This is clearly a virtually unfettered discretion.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] واضحه که این کاملا discretion آزاده
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این به وضوح یک اختیار عملا بی حد و حصر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. She was rude, untidy, undisciplined, unfettered and anarchic, and he loved it.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او خشن، بی‌نظم و بی‌نظم و unfettered و anarchic بود و از آن خوشش می‌آمد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او بی ادب، بی روح، بی نظم، بی نظیر و انارشی بود، و او را دوست داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Unfettered loyalty inside the conference hall.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وفاداری به داخل سالن کنفرانس
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]وفاداری بی نظیر در داخل سالن کنفرانس
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. I wanted to drift like an unfettered balloon into the future.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من می‌خواستم مثل یه بالون آزاد به آینده حرکت کنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من می خواستم مانند یک بادکنک بی نظیر در آینده حرکت کنم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Over time in unfettered markets income inequalities grow.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در طول زمان در بازارهای آزاد، نابرابری‌های درآمد رشد می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با گذشت زمان، بازار نابرابری رشد می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Unfettered free trade is potentially hostile to environmental concerns and may put human health and safety at risk.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تجارت آزاد تجاری به طور بالقوه با نگرانی‌های زیست‌محیطی مخالف است و ممکن است سلامت و امنیت انسانی را در معرض خطر قرار دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تجارت آزاد باز شده به طور بالقوه خصومت های زیست محیطی خصمانه است و ممکن است در معرض خطر سلامت انسان و ایمنی قرار گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Yet the disappointed applicant had an unfettered right to extend the period of disruption by appealing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، متقاضی ناامید حق آزادی برای تمدید دوره اختلال را با درخواست استیناف داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال، متقاضی ناامید، حق درخواست محدودیت را برای تمدید دوره اختلال با درخواست داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. He also placed great emphasis on effective and unfettered communication.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او همچنین تاکید زیادی بر ارتباط موثر و بدون قید گذاشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او همچنین تاکید زیادی بر ارتباطات موثر و بدون محدودیت داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Their ideal was the totally autonomous modern artist unfettered by ancestors, tradition, or nature.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ایده‌آل آن‌ها، هنرمند کاملا خودمختار مدرنی بود که با نیاکان، سنت یا طبیعت زندگی می‌کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ایده های آنها کاملا هنرمند مدرن مستقل بود که توسط اجداد، سنت، یا طبیعت بی نظیر بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. I want to fly, I want to be an unfettered bird.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]، من میخوام پرواز کنم میخوام یه پرنده آزاد باشم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من می خواهم پرواز کنم، می خواهم یک پرنده بی نظیر باشم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه Unfettered به انگلیسی

unfettered
• not in chains; free of restraint
• unfettered activities are not restricted in any way; a formal word.

Unfettered را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد ٢٢:٣٩ - ١٣٩٨/٠٢/٣١
نامحدود، لجام‌گسيخته، افسارگسيخته، بدون محدوديت، بدون نظارت
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Najme dorostkar > diligently
اورمزد > طاق بستان
تمیم حقمل > bust
اورمزد > وسان
ماردین > از تیم های مطرح بلژیک
Mahdi kamkat > undulations
هادی > پای پوران
Alire_za > Avicena

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگرآیا معنی Unfettered مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )