برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1360 100 1

Upside

/ˈəpˈsaɪd/ /ˈʌpsaɪd/

معنی: بالا، بالاترین قسمت
معانی دیگر: بخش بالایی، طرف بالا، فرازسوی، قسمت بالایی، فوقانی

بررسی کلمه Upside

اسم ( noun )
(1) تعریف: the upper side or part; top.

(2) تعریف: an upward turn, as in stock prices.

(3) تعریف: a favorable aspect.

واژه Upside در جمله های نمونه

1. he positioned the bottle upside down on the table
او بطری را وارونه روی میز قرار داد

2. she turned the bottle upside down
بطری را وارونه کرد.

3. to hang a picture upside down
تصویر را به طور معکوس (وارونه) آویختن

4. to turn a plate upside down
بشقابی را پشت و رو کردن

5. Turn the jar upside down and shake it.
[ترجمه ترگمان]شیشه را وارونه کنید و آن را تکان دهید
[ترجمه گوگل]شیشه را به سمت بالا چرخانید و آن را لرزاند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Turning his trousers upside down, she shook out a lot of coins.
[ترجمه ترگمان]شلوارش رو زیر و رو کرد و سکه‌های فراوانی از جیبش بیرون آورد
[ترجمه گوگل]شلوارهای خود را به سمت بالا چرخاند و بسیاری از سکه ها را تکان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. You can't turn the facts upside down.
[ترجمه ترگمان]تو نمی‌توانی حقایق را وارونه کنی
[ترجمه گوگل]شما نمی توانید عواملی را به عقب برگردانید
[ترجمه شما] ...

مترادف Upside

بالا (اسم)
top , ascendancy , ascendency , upside , ascendence
بالاترین قسمت (اسم)
upside

معنی عبارات مرتبط با Upside به فارسی

سر و ته، زیر و رو، وارونه، پشت و رو، معکوس، واژگون
کیک میوه

معنی کلمه Upside به انگلیسی

upside
• upper side, top part; positive side
upside down
• inverted; reversed; confused, bewildered
• if something is upside down, it has been turned round so that the part that is usually lowest is above the part that is usually highest.
• if you turn a place upside down, you move everything around or make it untidy.
• if you turn something such as a system or organization upside down, you change it completely.
upside trend
• gradual increase in the rate of a meter in a taxi

Upside را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

abbasi
جنبه مثبت
yasaman
مزیت
حمزه بختی
مزیت
امتیاز
(آیلتس)
میثم علیزاده
تنها خوبی
صبوحا
مزیت امتیاز نکته ی مثبت
Dariush Alagha
وجه مثبت

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی upside
کلمه : upside
املای فارسی : یوپسید
اشتباه تایپی : عحسهیث
عکس upside : در گوگل

آیا معنی Upside مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )