برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1323 100 1

Upstream

/ˈəpˈstriːm/ /ˌʌpˈstriːm/

معنی: بالای رودخانه، مخالف جریان رودخانه، نزدیک به سرچشمه
معانی دیگر: در خلاف جهت رودخانه، بالارود، علیا، خلاف جریان آب، واقع در قسمت علیای رودخانه

بررسی کلمه Upstream

قید ( adverb )
• : تعریف: toward or near the origin of a stream or river; against the current.

- It's hard to swim upstream.
[ترجمه ترگمان] شنا کردن به بالای رودخانه سخته
[ترجمه گوگل] شنا کردن در بالادست سخت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
(1) تعریف: directed or positioned nearer to the origin of a river or stream.

- upstream pollution
[ترجمه ترگمان] آلودگی بالادست
[ترجمه گوگل] آلودگی بالادست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- an upstream dam
[ترجمه ترگمان] یک سد بالادست
[ترجمه گوگل] یک سد بالادست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: at or nearer the beginning of a serial process, such as manufacturing or oil production.

- upstream costs
...

واژه Upstream در جمله های نمونه

1. an upstream village
دهکده‌ای در بالارود

2. salmons run upstream for spawning
ماهی آزاد برای تخم‌گذاری به بالای رودخانه شنا می‌کند.

3. the boat went upstream
قایق در خلاف جهت رودخانه حرکت می‌کرد.

4. swimming downstream is easier than swimming upstream
شنا کردن در مسیر جریان آب ساده‌تر از شنا کردن در مسیر مخالف است.

5. Learning is like rowing upstream; not to advance is to dropback.
[ترجمه ترگمان]یادگیری مانند پارو زدن رو به بالا است؛ نه صعود کردن به dropback
[ترجمه گوگل]یادگیری مانند قدم زدن در بالادست؛ نه برای پیشرفت است که به عقب برگرداندن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The ice blocks up the river, making the upstream water unable to flow.
[ترجمه ترگمان]یخ رودخانه را مسدود می‌کند و آب رو به بالا را قادر به جریان آب می‌سازد
[ترجمه گوگل]یخ بلوک رودخانه، ساختن آب بالادست را قادر به جریان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Sadness into the river upstream, I for who the desperate.
[ترجمه ترگمان ...

مترادف Upstream

بالای رودخانه (اسم)
headwaters , upstream
مخالف جریان رودخانه (صفت)
upstream
نزدیک به سرچشمه (صفت)
upstream

معنی Upstream در دیکشنری تخصصی

[خودرو] جریان بالا دستی
[عمران و معماری] بالا دست - سراب - بالا رود - فرازاب
[زمین شناسی] فرادست،بالادست ، سراب ، بالا رود ، فرازاب
[آب و خاک] بالادست
[عمران و معماری] میل سراب
[زمین شناسی] میل سراب
[عمران و معماری] فرش در بالا دست
[زمین شناسی] فرش در بالا دست
[زمین شناسی] فراز بند
[معدن] سد بالارو (محیط زیست)
[عمران و معماری] نمای سراب
[زمین شناسی] جبهه بالا دست بدنه سد
[زمین شناسی] شیب وجه بالادست(سد)
[عمران و معماری] خاکریز سراب
[زمین شناسی] خاکریز سراب
[عمران و معماری] جریان بالا دست
[عمران و معماری] پیش دماغه
[زمین شناسی] پیش دماغه

معنی کلمه Upstream به انگلیسی

upstream
• in the higher part of a stream, closer to the source of the stream
• toward or in the higher part of a stream; against the current; in a manner which is contrary to the norm
• something that is moving upstream is moving along a river towards the source of the river.

Upstream را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
بالادستی
نگرش رو به عقب
رو به قبل تر
تعیین تکلیف در ابتدای امر
فعالیتهایی که ابتدای زنجیره ارزش ذیربط قرار دارند.
در نفت و گاز: فعالیتهای مرتبط با اکتشاف و تولید مثل لرزه نگاری، حفاری و بهره برداری
در مقابل Downstream
رئوفی افشین
بالادستی
Najme dorostkar
جریان بالا.ولتاژ بالا
عباس محمدی
بالا دست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی upstream
کلمه : upstream
املای فارسی : آپستریم
اشتباه تایپی : عحسفقثشئ
عکس upstream : در گوگل

آیا معنی Upstream مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )