برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1288 100 1

ultimate

/ˈəltəmət/ /ˈʌltɪmət/

معنی: نهایی، غایی، آخر، دورترین، بازپسین، منجر شدن به
معانی دیگر: واپسین، پایانی، فرجامین، آخرین، فراترین، اساسی، اصلی، نهایت، حد نهایی، با فدم، آفدم، اجل

بررسی کلمه ultimate

صفت ( adjective )
(1) تعریف: last or farthest in a progression; final.
مترادف: concluding, final, last
مشابه: endmost, extreme, farthest, finishing, furthermost, furthest, terminal, utmost

- Your grade will be based on the quality of your ultimate product.
[ترجمه ترگمان] درجه شما براساس کیفیت محصول نهایی شما خواهد بود
[ترجمه گوگل] درجه شما بر اساس کیفیت محصول نهایی شما خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- To become a full professor is her ultimate goal.
[ترجمه میلاد سهرابی فر کارشناس آموزش زبان] هدف نهایی او تبدیل شدن به یک استاد تمام است
|
[ترجمه ترگمان] برای تبدیل شدن به یک استاد کامل، هدف نهایی او است
[ترجمه گوگل] هدف نهایی خود برای تبدیل شدن به یک استاد کامل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- They sailed to the port of New York, but Minneapolis was their ultimate destination.
[ترجمه ترگم ...

واژه ultimate در جمله های نمونه

1. ultimate constituency
سازه‌ی نهایی

2. ultimate origins
سرچشمه‌های اصلی

3. man's ultimate destiny
سرنوشت فرجامین بشر

4. my ultimate goal
هدف نهایی من

5. the ultimate chapter of the book
آخرین فصل کتاب

6. the ultimate sacrifice
بالاترین فداکاری

7. . . . wretchedness reached its ultimate
. . . مشقت به حد نهایت رسید.

8. the stake was the ultimate punishment for heretics
زنده‌سوزی تنبیه نهایی مرتدها بود.

9. the youngest runner emerged as the ultimate winner
جوانترین دونده به عنوان برنده‌ی نهایی سر برافراشت.

10. His defection to the other side was the ultimate betrayal.
[ترجمه ترگمان]فرار او به سوی دیگر، خیانت نهایی بود
[ترجمه گوگل]نزاع او با طرف دیگر خیانت نهایی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Toward a day finally to achieve the ultimate goal of moving enough, but every step as the goal, to make it as a step fun ...

مترادف ultimate

نهایی (صفت)
definitive , final , conclusive , terminal , ultimate , telic
غایی (صفت)
final , conclusive , ultimate
آخر (صفت)
last , ultimate , latter
دورترین (صفت)
hindmost , ultimate , endmost , farthest , utmost , farthermost , furthermost
بازپسین (صفت)
last , ultimate
منجر شدن به (فعل)
ultimate

معنی عبارات مرتبط با ultimate به فارسی

(زبان شناسی) سازه های نهایی، عوامل نهایی
حقایق اولیه یااصلی
تو خود خودشی، تو آخرشی

معنی ultimate در دیکشنری تخصصی

ultimate
[عمران و معماری] نهایی
[ریاضیات] ماکزیمم، محدود، نهایی، غایی، واپسین
[ریاضیات] عالی ترین مرجع اداری
[شیمی] تجزیه نهایی
[نساجی] تجزیه وزنی(موادشیمیایی)
[ریاضیات] اختیار نهایی
[زمین شناسی] سطح اساس نهایی - سطح دریا یعنی پایین ترین سطحی که فرسایش رودخانه ای قادر به روفتن زمین است. -
[عمران و معماری] قدرت تحمل نهایی - ظرفیت تحمل نهایی
[زمین شناسی] توان باربری نهایی ، حداکثر فشار متحمل پى ، ظرفیت تحمل نهایی - - بار میانگین بر واحد سطح که برای ایجاد گسیختگی برشی توسط گسستگی یک توده خاک ثانوی مورد نیاز می باشد. - نیز ببینید: ظرفیت تحمل. -
[عمران و معماری] تنش پیوستگی نهایی
[زمین شناسی] تنش پیوستگی نهایی
[ریاضیات] خوشه ی نهایی
[نساجی] ترکیب نهایی
[زمین شناسی] حداکثر مقاومت در مقابل فشار
...

معنی کلمه ultimate به انگلیسی

ultimate
• final result; main principle
• final; extreme; greatest; fundamental; decisive
• you use ultimate to describe the final result of a long series of events.
• you also use ultimate to describe the most important or powerful thing of a particular kind.
• the ultimate in something is the best or most advanced thing of its kind.
ultimate authority
• one who makes the final decision, highest authority
ultimate band list
• large world wide web site with information about music groups and music information (concerts, albums, etc.), ubl
ultimate beneficiary
• recipient of a trust fund at the time of its division
ultimate goal
• final intention; main purpose
ultimate responsibility
• supreme responsibility, ultimate accountability

ultimate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حسن زبرجد
ultimateآلتیمیت یک بازی یا رقابت پرطرفدار آمریکایی هست که با فریزبی یا دیسک پرنده انجام می شودکه کاندید برای پیوستن به رقابتهای المپیک می باشد. این بازی در زمین چمن با ابعاد 100 در 37 متر وبا دوتیم 7نفره انجام می شود والبته در زمین ماسه ای ساحلی و در سالن با ابعاد کمتر وتعداد نفرات کمتر برای تیمها نیز انجام می شود.از مهمترین مشخصه های این بازی وجود قوانین خود داوری در آن می باشد.
m
درنهایت
خورشيدوند
فرجامين فراترين نهايي
The last masterpiece is sweet
شاهنامه آخرش قشنگه
shahnameh ultimate late is beautiful
میلاد علی پور
واقعی، اصلی
سهیلا سهرابی
والاترین
مهسا امینی
ultimate goal -----> هدف نهایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ultimate
کلمه : ultimate
املای فارسی : یولتیمت
اشتباه تایپی : عمفهئشفث
عکس ultimate : در گوگل

آیا معنی ultimate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )