برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1287 100 1

umbrella

/əmˈbrelə/ /ʌmˈbrelə/

معنی: حفاظ، سایبان، چتر، چتر استعمال کردن
معانی دیگر: هر چیز چتر مانند، شاخ و برگ، سایه، پوشش، چتر دفاعی

بررسی کلمه umbrella

اسم ( noun )
(1) تعریف: a usu. portable or movable shield against the rain or sun, consisting of a collapsible canopy attached to and supported on radiating ribs joined to a central rod or stick.

(2) تعریف: anything that resembles this object in shape or function, esp. in providing protection from above or in including several groups or activities under a single authority or organization.

- An umbrella of aircraft protected the troops' advance.
[ترجمه ترگمان] یک چتر هواپیما از پیشروی نیروهای نظامی محافظت می‌کند
[ترجمه گوگل] یک چتر هواپیما پیشرفت نیروها را حفظ کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Several small unions are under the umbrella of the national union.
[ترجمه ترگمان] چندین اتحادیه کوچک زیر چتر اتحادیه ملی قرار دارند
[ترجمه گوگل] چند اتحادیه کوچک تحت چارچوب اتحادیۀ ملی قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
مشتقات: umbrellalike (adj.)
(1) تعریف: of or like an umbrella in shape or function.

(2) تعریف: encompassing ...

واژه umbrella در جمله های نمونه

1. our umbrella of insurance is inadequate
پوشش بیمه‌ی ما کافی نیست.

2. this umbrella will keep the sun off
این چتر جلو نور خورشید را می‌گیرد.

3. a beach umbrella
چتر آفتابی ساحل دریا

4. the cool umbrella of sycamore trees
سایه‌ی خنک درختان چنار

5. antiaircraft guns laid an umbrella over the carrier
توپ‌های ضدهوایی کشتی هواپیمابر را زیر چتر دفاعی قرار دادند.

6. our party is an umbrella for diverse political groups
حزب ما چتری است که گروه‌های سیاسی مختلف را در برمی‌گیرد.

7. the crook of an umbrella handle
انحنای دسته‌ی چتر

8. they maintain a price umbrella over the entire food industry
آنها همه‌ی صنایع غذایی را زیر چتر نظارت بر قیمت‌ها قرار داده‌اند.

9. he kept unfurling and furling his umbrella
او مرتبا چتر خود را باز و بسته می‌کرد.

10. nato is ready to throw an air umbrella over europe
ناتو آماده است که اروپا را زیر پوشش هوایی قرار بدهد.

11. it is a good thing that we brought the umbrella
چه خوب شد که چتر را با خود آوردیم.

12. She let dow ...

مترادف umbrella

حفاظ (اسم)
reserve , protection , shield , sconce , awning , safeguard , umbrella , scabbard , coverture , mantelet
سایبان (اسم)
tent , pergola , bower , umbrella , sunshade , canopy , parasol , hovel , marquee
چتر (اسم)
tent , umbrella , pileum
چتر استعمال کردن (فعل)
umbrella , use umbrella

معنی عبارات مرتبط با umbrella به فارسی

(جانورشناسی) مرغ چتری (جنس cephalopterous - تیره ی cotingidae - بومی آمریکای جنوبی و مرکزی)
(گیاه شناسی) چتر برگ (diphylleia cymosa از خانواده ی barberry - بومی خاور ایالات متحده)
(گیاه شناسی) کرش چتری، نخل مرداب (cyperus alternifolius)
(گیاه شناسی) ماگنولیای چتری (magnolia tripetala)
چتر ساحلی، سایبان گرد و چتر مانند، چتر آفتاب

معنی کلمه umbrella به انگلیسی

umbrella
• parasol, portable cover to protect from rain or sun which is held up by a supporting frame; parasol-like body of a jellyfish; something that protects from above
• comprehensive, inclusive; pertaining to that which acts as an umbrella
• an umbrella is an object which you use to protect yourself from the rain or hot sun. it consists of a long stick with a folding frame covered in cloth.
• umbrella describes a single organization or idea that includes a lot of different organizations or ideas.
• umbrella is used to refer to a system or agreement which protects a country or a group of people from attack or war.
umbrella organization
• parent organization, main group
umbrella tree
• magnolia native to the united states with leaves shaped like an umbrella; any of the different trees that resemble an umbrella

umbrella را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

m
چتر
00000
چتر
دکتر محمدرضا ایوبی صانع
canopy:سایه انداز. این واژه یکی از شاخص های بررسی گیاهان از لحاظ رشد اندام های هوایی مخصوصاً برگها می باشد.
tinabailari
I'm sure he took his umbrella with him
من مطمئنم که او چترش را با خودش برد 🚡🚡
S
چتر
سایه بان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی umbrella
کلمه : umbrella
املای فارسی : آومبرللا
اشتباه تایپی : عئذقثممش
عکس umbrella : در گوگل

آیا معنی umbrella مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )