برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1282 100 1

unacknowledged

بررسی کلمه unacknowledged

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of acknowledged.

واژه unacknowledged در جمله های نمونه

1. Poets are the unacknowledged legislators of the world.
[ترجمه ترگمان]شاعران قانون گذاران unacknowledged جهان هستند
[ترجمه گوگل]شاعران قانونگذاران غیرقانونی جهان هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Unacknowledged anger can often cause problems in later life.
[ترجمه ترگمان]خشم unacknowledged اغلب می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در زندگی بعدی شود
[ترجمه گوگل]خشم غرقابی اغلب می تواند مشکلات را در زندگی بعد ایجاد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Unresolved or unacknowledged fears can trigger sleepwalking.
[ترجمه ترگمان]ترس‌های حل‌نشده یا unacknowledged می‌توانند آغازگر sleepwalking باشند
[ترجمه گوگل]ترس های حل نشده یا غیرقابل قبول می توانند راه رفتن با خواب را کنترل کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This tradition goes totally unacknowledged in official guidebooks.
[ترجمه ترگمان]این سنت به طور کامل در راهنماهای رسمی تصدیق شده‌است
[ترجمه گوگل]این سنت کاملا در کتابهای رسمی تایید نشده است
...

معنی کلمه unacknowledged به انگلیسی

unacknowledged
• not acknowledged, not recognized, not appreciated
• if a fact or situation is unacknowledged, it is ignored by people or not accepted as being true or existing.
• if a person, their qualities, or their achievements are unacknowledged, they are not officially recognized as being important.
• if you are unacknowledged when you enter a room, the people who are already there do not show by their behaviour that they have seen and recognized you.

unacknowledged را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Aylin
در شرایطی به معنی:
اهمیت نمیده و تشکر نمی کنه
رامین باغبانیان
تکذیب شده
هادی سلیمی
تصدیق نشده، به رسمت شناخته نشده،بی‌اهمیت، در کل فرد یا کاری که مورد رسمیت و تصدیق قرار نگیرد(مثلا زمانی که فردی وارد اتاق می‌شود اما کسی محلی به او نمی گذارد)
ویکتوریا
تصدیق نشده
Kind of Nature
نوع طبیعت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی unacknowledged مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )