برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1284 100 1

unattractive

/ˌʌnəˈtræktɪv/ /ˌʌnəˈtræktɪv/

بررسی کلمه unattractive

صفت ( adjective )
• : تعریف: not pleasing or appealing, particularly to the eye; not attractive.
متضاد: adorable, attractive, fair, good-looking, handsome, prepossessing, pretty
مشابه: ugly, unbecoming, undesirable, unsightly

- an unattractive shade of green
[ترجمه ترگمان] سایه زیبایی که به رنگ سبز تیره بود
[ترجمه گوگل] یک سایه بی نظیر از سبز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- an unattractive habit of interrupting
[ترجمه ترگمان] عادت نداشت که مزاحم کسی بشود،
[ترجمه گوگل] یک عادت ناخوشایند از وقفه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه unattractive در جمله های نمونه

1. This is modern architecture at its most unattractive.
[ترجمه ترگمان]این معماری مدرن بسیار غیر جذاب است
[ترجمه گوگل]این معماری مدرن است که بیشترین جذابیت آن نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The general was an unattractive man to all but his most ardent admirers.
[ترجمه ترگمان]ژنرال مردی جذاب و جذاب بود که از همه admirers بود
[ترجمه گوگل]به طور کلی یک مرد غیر جذاب به همه، اما ستایشگرانی شدید او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is not an unattractive option to make programmes for other companies.
[ترجمه ترگمان]این یک گزینه غیر جذاب برای ایجاد برنامه‌های دیگر برای شرکت‌های دیگر نیست
[ترجمه گوگل]این یک گزینه غیرمعمول برای ایجاد برنامه برای شرکت های دیگر نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The house's aspect was dark and unattractive.
[ترجمه ترگمان]منظره خانه تاریک و جذاب بود
[ترجمه گوگل]جنبه ی خانه تیره و جذاب بود
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه unattractive به انگلیسی

unattractive
• not attractive, unappealing, plain, dull, ugly
• unattractive people and things are unpleasant in their appearance or behaviour.
• if something such as an idea or proposal is unattractive, people do not like it and do not want to be involved with it.

unattractive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهرداد زنگيه‌وندی
ناخوشایند
shiva_sisi‌
ناخوشایند،زشت
مرتضی حمزه سرکانی
به درد نخور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی unattractive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )