برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

unconscious impression

unconscious impression را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
اثر ناخودآگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی unconscious impression مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )