برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1280 100 1

undecipherable

بررسی کلمه undecipherable

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of decipherable.

واژه undecipherable در جمله های نمونه

1. A hopelessly undecipherable jumble of overlapping names.
[ترجمه ترگمان]با ناامیدی و ناامیدی چندین و چند تا اسم روی هم شنیده شد
[ترجمه گوگل]یک نومیدانه ناامید کننده غیر قابل تشخیص از نام های همپوشانی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The earlier melancholy made the work undecipherable, but recent works are conveying a sense of calming harmony where thoughts have condensed.
[ترجمه ترگمان]اندوه قبلی اثر undecipherable را به وجود می‌آورد، اما کاره‌ای اخیر نوعی هماهنگی آرامش بخشی را منتقل می‌کنند که در آن افکار درهم فشرده می‌شوند
[ترجمه گوگل]ماندانۀ پیشین این کار را غیرقابل تشخیص داده بود، اما آثار اخیر، حس هماهنگ آرامش را در جایی که افکار در حال تغییر است، تحویل می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The protagonist arrives, screams something completely undecipherable for about 2 minutes and then leaves. . .
[ترجمه ترگمان]شخصیت می‌رسد، چیزی به طور کامل برای حدود ۲ دقیقه جیغ می‌کشد و سپس برگ‌ها را ترک می‌کند
[ترجمه گوگل]شخصیت وارد می شود، چیزی حدود 2 دقیقه به طور کامل غیر قابل تشخیص می شود و سپس برگ می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه undecipherable به انگلیسی

undecipherable
• not decipherable, that cannot be decoded, that cannot be interpreted or understood

undecipherable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
ناخوانا-بد خط

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی undecipherable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )