برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

under resourced

under resourced را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صادق جباری
منابعی کمی برای آن اختصاص یافته است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی under resourced مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )