انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 884 100 1

بررسی کلمه undifferentiated

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of differentiated.

واژه undifferentiated در جمله های نمونه

1. Underlying the behaviour of an apparently undifferentiated and chaotic mass of hooligans are distinct rules and moral careers.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اساس رفتار یک توده بی‌نظم و آشفته از اراذل، قوانین متمایز و مشاغل اخلاقی هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اساس رفتار یک توده ظاهرا غیرمتعارف و بی نظیر لجبازها، قوانین متمایز و حرفه های اخلاقی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The younger child makes undifferentiated reflex responses to stimuli.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کودک کوچک‌تر واکنش‌های عکس‌العمل تمایز نیافته به محرک‌ها دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کودک جوان پاسخ های رفلکس نامطلوب را به محرک ها می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. In fact, an undifferentiated product accompanied by outstanding service could command up to a 10 percent price premium. 4
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حقیقت، محصول تمایز نیافته همراه با خدمات برجسته می‌تواند حداکثر ۱۰ درصد حق بیمه قیمت را داشته باشد ۴
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در واقع، یک محصول غیرمتعارف همراه با خدمات برجسته می تواند تا قیمت 10 درصد قیمت باشد 4
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Byrd concludes that lists of undifferentiated definition words are not selective enough for adequate mappings, but the overall plan shows promise.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برد نتیجه‌گیری می‌کند که فهرست‌های تعریف تمایز نیافته به اندازه کافی برای نگاشت های کافی گزینشی نیستند، اما برنامه کلی قول می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بری نتیجه میگیرد که لیستی از کلمات تعریف تقسیم بندی، به اندازه کافی برای نمایش مناسب کافی نیست، اما طرح کلی وعده داده شده را نشان می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Undifferentiated comparisons which ignore parental occupations and educational backgrounds and environmental conditions like housing are also of very limited value.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مقایسه Undifferentiated که مشاغل والدین و سوابق تحصیلی و شرایط محیطی مثل مسکن را نادیده می‌گیرند ارزش بسیار محدودی دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مقایسه های نامتقارن که باعث نادیده گرفتن مشاغل والدین و زمینه های تحصیل و شرایط محیطی مانند مسکن می شود، نیز بسیار ارزشمندی هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Television news was pervasive, undifferentiated, and relatively unbiased.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اخبار تلویزیون گسترده، تمایز نیافته و نسبتا بی طرفانه بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اخبار تلويزيون فراگير، تقسيم نشده و نسبتا بي طرفانه بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Muscovy's commoners, of course, were not an undifferentiated mass.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مردم عادی مسکو، البته که انبوه undifferentiated نبودند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مسلما عشاق عشایری، مسلما یک توده غیرتجدید نبودند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. These estimates thus assume a nationally undifferentiated level of disease prevalence or bed-occupancy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در نتیجه این برآوردها نشان می‌دهند که در سطح ملی شیوع بیماری یا سکونت وجود دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این برآوردها به این ترتیب یک سطح ملی غیر شفاف بیماری یا اشغال تخت را در نظر می گیرند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Undifferentiated carcinomas with osteoclastic - like giant cells carry a similar prognosis to ductal adenocarcinoma.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Undifferentiated carcinomas با سلول‌های غول مانند نیز پیش‌بینی مشابهی را نسبت به ductal adenocarcinoma انجام می‌دهند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کارسینوم های نامطلوب با سلول های غول پیکر مانند استئوکلاستیک پیش آگهی مشابهی را به آدنوکارسینوم مدفوع حمل می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Conclusion Optic cup of 5-embryonic-day-old rats composes of undifferentiated cells, and the stem cells are mainly located in optic cup inner and marginal.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری یک فنجان Optic ۵ - رویانی و سلول‌های بنیادی شامل سلول‌های تفریق نشده است و سلول‌های بنیادی عمدتا در جام بینایی و حاشیه‌ای قرار دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتیجه گیری فیت نوری از موش های 5 روزه ای که از سلول های غیر اختصاصی تشکیل شده است، سلول های بنیادی عمدتا در فضای اپتیک در داخل و حاشیه قرار دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The sexually undifferentiated tissue in an embryo that becomes the penis or clitoris.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بافت تمایز جنسی در جنین که آلت تناسلی یا clitoris می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بافت جنس ناسازگار در یک جنین که آلت تناسلی یا کلیتوری می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Callus 1 . A mass of undifferentiated parenchyma.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]callus ۱ یه توده از احساسات parenchyma
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Callus 1 توده ای از پارنچیم نامتجانس
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Objective : To investigate the clinicopathologic features of undifferentiated small cell carcinoma of esophagus.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف: برای بررسی ویژگی‌های clinicopathologic از carcinoma سلول کوچک نشده در مری
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: به منظور بررسی ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک کارسینوم سلول کوچک و نامطلوب مری
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Eskimos are at increased risk for undifferentiated lymphoepithelial carcinoma.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Eskimos در خطر افزایش ریسک ابتلا به سرطان undifferentiated نشده قرار دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اسکیموها در معرض خطر بالایی برای کارسینوم لنفوپیدلیال هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Colonial officials tended to see Indian society as an undifferentiated whole.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مقامات مستعمرات تمایل به دیدن جامعه هند به عنوان یک کل نیافته داشتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مقامات استعمار تمایل داشتند جامعه هندی را به عنوان یک کل تقسیم نشده ببینند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی undifferentiated در دیکشنری تخصصی

[سینما] نامتمایز
[خاک شناسی] فابریک-بی نامشخص
[خاک شناسی] گروه غیرمتمایز

معنی کلمه undifferentiated به انگلیسی

undifferentiated
• not differentiated

undifferentiated را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی undifferentiated

Arezou Mhn ١٢:٣٨ - ١٣٩٧/٠٦/٢٥
یکپارچه، یکدست، به‌هم‌پیوسته، تفکیک‌نپذیر، نامشخص
|

فرهاد سليمان‌نژاد ١٢:٢٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٧
يكنواخت
|

پیشنهاد شما درباره معنی undifferentiatedنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگرآیا معنی undifferentiated مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )