برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1314 100 1

undoubtedly

/ənˈdaʊtɪdli/ /ənˈdaʊtɪdli/

معنی: مسلما
معانی دیگر: بدون شک، بلاتردید

واژه undoubtedly در جمله های نمونه

1. Ray's team undoubtedly had the best debators in our county.
گروه ری بدون شک بهترین مناظره کنندگان کشور را در اختیار دارد

2. The pilgrims undoubtedly assembled to travel to Rome together.
زائران بدون شک جمع شده اند تا با هم به رم سفر کنند

3. If she didn't want to get into an argument, Valerie would have followed the majority undoubtedly.
اگر او وارد بحث نمی شد، والری بدون شک تابع اکثریت بود

4. undoubtedly he is one of irans greatest poets
او بدون شک یکی از بزرگترین شعرای ایران است.

5. There is undoubtedly a groundswell of support for the idea of a strong central authority.
[ترجمه ترگمان]بدون شک a پشتیبانی برای ایده قدرت مرکزی قوی وجود دارد
[ترجمه گوگل]بدون شک حمایت از ایده یک قدرت مرکزی قوی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Open-air exercise undoubtedly have lengthened the old man's life.
[ترجمه ترگمان]بدون شک، ورزش هوایی زندگی این پیرمرد را طولانی‌تر کرده بود
[ترجمه گوگل]ورزش آزاد بدون شک طول عمر پیرمرد را افزایش داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف undoubtedly

مسلما (قید)
surely , undoubtedly

معنی کلمه undoubtedly به انگلیسی

undoubtedly
• certainly, unquestionably, without doubt

undoubtedly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ehsan
مترادف :
certainly , beyond doubt
محسن
بي شك
محسن
بي ترديد
M
یقینا بی شک
یوسف صابری
شکی نیست که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی undoubtedly
کلمه : undoubtedly
املای فارسی : یوندوبتدلی
اشتباه تایپی : عدیخعذفثیمغ
عکس undoubtedly : در گوگل

آیا معنی undoubtedly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )