برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1326 100 1

unfold

/ʌnˈfoʊld/ /ʌnˈfəʊld/

معنی: رها کردن، اشکار کردن، فاش کردن، باز کردن، اشکار شدن، تاه چیزی را گشودن
معانی دیگر: (چیز تا کرده را) گستردن، پهن کردن، (کاشانی) شید کردن، هویدا کردن، برملا کردن، (بسته بندی و غیره را) باز کردن

بررسی کلمه unfold

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: unfolds, unfolding, unfolded
(1) تعریف: to open or spread out from a folded condition.
مترادف: open, spread
متضاد: fold
مشابه: develop, expand, extend, fan, straighten, unfurl, unroll

- She carefully unfolded the map.
[ترجمه ترگمان] او نقشه را با دقت باز کرد
[ترجمه گوگل] او به دقت نقشه را باز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to reveal, develop, or make known or clear, esp. by explanation, narration, or the like.
مترادف: develop, reveal
مشابه: bare, disclose, divulge, elucidate, explain, explicate, expound, present, recount, uncover

- The police finally unfolded to the press the mystery of the man's disappearance.
[ترجمه ترگمان] پلیس سرانجام راز ناپدید شدن آن مرد را باز کرد
[ترجمه گوگل] پلیس در نهایت به مطبوعات اسرار ناپدید شدن مرد را برانگیخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: to become open or spread out.
مترادف: open, spread
...

واژه unfold در جمله های نمونه

1. to unfold the tablecloth
رومیزی را پهن کردن

2. to fold and then to unfold the arms
دستان خود را جمع و سپس از هم باز کردن

3. If we unfold the table we can fit eight people around it.
[ترجمه ترگمان]اگر ما میز را باز کنیم، می‌توانیم هشت نفر را در اطراف آن جا بدهیم
[ترجمه گوگل]اگر ما میز را باز کنیم، می توانیم هشت نفر را در اطراف آن قرار دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Dramatic events were about to unfold.
[ترجمه ترگمان]رویداده‌ای دراماتیک در حال آشکار شدن بودند
[ترجمه گوگل]رویدادهای دراماتیک در حال گسترش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. European leaders watched events unfold with increasing alarm.
[ترجمه ترگمان]رهبران اروپایی شاهد رویدادهایی بودند که با افزایش هشدار آشکار شدند
[ترجمه گوگل]رهبران اروپایی تماشا کردند که حوادث با زنگ خطر روبرو می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He had watched the drama unfold from a nearby ship.
...

مترادف unfold

رها کردن (فعل)
abandon , drop , unleash , release , liberate , leave , surrender , dispossess , unfold , let , loose , forgo , forsake , unfix , disencumber , shoot , disembarrass , disentangle , extricate , hang off , trigger , unbend , unhand , uncouple , unbolt , uncork , unfasten , unhook , unloose
اشکار کردن (فعل)
light , display , announce , air , unfold , reveal , bare , disclose , uncover , quarry , wreak
فاش کردن (فعل)
utter , give away , tell , unfold , reveal , disclose , manifest , descry , babble , divulge , betray , squeal , tattle , peach , uncloak
باز کردن (فعل)
undo , open , unfold , disclose , pick , solve , untie , unfix , unscrew , unpack , unwind , unwrap , disengage , disentangle , splay , unbend , unroll , unbolt , unclasp , unclose , unfasten , unhinge , unhitch , unknit , untwist
اشکار شدن (فعل)
unfold , peep
تاه چیزی را گشودن (فعل)
unfold

معنی unfold در دیکشنری تخصصی

unfold
[نساجی] بازکردن پارچه

معنی کلمه unfold به انگلیسی

unfold
• open something that was folded; reveal, explain; become unfolded, be revealed, become apparent
• when a situation unfolds, it develops and becomes known or understood.
• if you unfold your plans or intentions, you tell someone about them.
• if you unfold something which has been folded, you open it so that it becomes flat.
unfold a newspaper
• open a newspaper (to read it)
unfold plans
• expose plans, reveal a scheme

unfold را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

,لی ن
شروع کردن ( داستان) - در حال اجرا ( نمایش و سریال)
علی ن
رخ دادن یک سری از وقایع
علی حسین اسفند زاد
آشکار شدن تدریجی جزئیات یک چیز
حسین
روند تکاملی
a.r
to reveal or display
to develop or occur as a series of events or stages
میلاد علی پور
پیش بردن، توسعه دادن
راد
بهره برداری کردن
فرصت آفرینی کردن
فیض
در دست جریان
محدثه فرومدی
تجلی یافتن، متجلی شدن
گشودن

شکوفا کردن
develop or come to a promising stage=thefreedictionary.com/unfolded
هومن حاجی کریمی
unfold
در مورد داستان به معنای گفته شدن، یا خوانده شدن هست
As the story unfolds, we learn more about Max’s childhood
هنگامیکه داستان خوانده شد، ما در مورد کودکی مکس، بیشتر دانستیم.
سپهر رضوانیان
در اغوش گرفتن
سامان
پیش رفتن
روی دادن
پرورش دادن
ایجاد کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی unfold
کلمه : unfold
املای فارسی : یونفلد
اشتباه تایپی : عدبخمی
عکس unfold : در گوگل

آیا معنی unfold مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )