برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1317 100 1

universal

/ˌjuːnɪˈvɜːrsl̩/ /ˌjuːnɪˈvɜːsl̩/

معنی: جامع، عمومی، همگانی، عالمگیر، جهانی، کلی، فراگیر، مشتق از دنیا
معانی دیگر: جمعی، جهان روا، جهانگیر، دارای عمومیت، (مکانیک) همه کاره، قابل تنظیم، گسترده اندیش، جهان اندیش، گسترده دانش، مطلق، امر مطلق، (قدیمی) کامل، تمام و کمال

بررسی کلمه universal

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of, relating to, or characteristic of the whole world or the world's population.
مترادف: global, worldwide
مشابه: comprehensive, general, international

- They have predicted a universal shift in climate.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها یک تغییر جهانی در آب و هوا را پیش‌بینی کرده‌اند
[ترجمه گوگل] آنها یک تغییر جهانی در آب و هوا پیش بینی کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: including, affecting, or on the part of everyone.
مشابه: comprehensive, ecumenical, general, global, international, widespread, worldwide

- They worked hard to achieve universal suffrage.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها برای دستیابی به حق رای همگانی سخت تلاش می‌کردند
[ترجمه گوگل] آنها برای دسترسی به رأی عمومی به سختی کار کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The need for food and shelter is universal.
[ترجمه ترگمان] نیاز به غذا و سرپناه جهانی است
[ترجمه گوگل] نیاز به غذا و پناهگاه جهانی است
[ترجمه شما] ...

واژه universal در جمله های نمونه

1. universal divider
پرگار همه کاره

2. universal education
آموزش همگانی

3. universal insurance has become a political football
بیمه‌ی همگانی یک موضوع داغ سیاسی شده است.

4. universal military service
خدمت نظام همگانی

5. a universal declaration of human rights
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر

6. a universal metal cutter
دستگاه قابل تنظیم برای بریدن فلز

7. the universal education bill which has been amended twice
لایحه‌ی آموزش همگانی که تاکنون دوبار اصلاح شده است

8. a man of universal learning
مردی با معلومات گسترده (علامه)

9. greed is the universal human weakness
ضعف عمومی بشر حرص و آز است.

10. music is a universal vehicle of artistic thought
موسیقی بیانگر جهانی اندیشه‌های هنری است.

11. our sisterhood favors universal equality
انجمن ما هوادار برابری همگان است.

12. gambling is becoming a universal problem
قمار دارد یک مسئله‌ی جهانگیر می‌شود.

13. s ...

مترادف universal

جامع (صفت)
large , precise , comprehensive , executive , all-around , general , universal , plenary , encyclopaedic , spacious , catholic , encyclopedic , self-contained , self-inclusive
عمومی (صفت)
common , general , universal , rife , exoteric , popular , public , generic , prevailing , encyclical , overt
همگانی (صفت)
general , universal , public , communal
عالمگیر (صفت)
universal , epidemic
جهانی (صفت)
universal , planetary , epidemic , ecumenical , global , worldwide
کلی (صفت)
material , total , general , universal , generic , generalized
فراگیر (صفت)
pervasive , universal
مشتق از دنیا (صفت)
universal

معنی عبارات مرتبط با universal به فارسی

تحسین از طرف عموم
(مکانیک) قفل گاردان، چهارشاخه ی گاردان، همبست همه کاره، همبست همه سویه، مفصل چرخان، دو میله متصل بهم وفا در بچرخش، مفصل چرخنده
زبان فراگیر
سوداگری که در همه چیزیا درکالاهای گوناگون معامله می کند
(ریاضی) مجموعه ی عام، افزونه ی همگانی، مجموعه فراگیر، مجموعه جهانی
رجوع شود به: greenwich (mean) time

معنی universal در دیکشنری تخصصی

universal
[کامپیوتر] فرستنده ؛ گیرنده ناهمزمان جامع - فرستنده / گیرنده ناهمزمان جامع asynchronous sreciver transmitter
[دندانپزشکی] جهانی، عمومی، فراگیر،
[برق و الکترونیک] یونیورسال
[مهندسی گاز] جامع ، عمومی
[صنعت] ٍجهانی ، جامع ، عمومی
[نساجی] جامع-جهانی-کلی-همگانی-عمومی-قاعده
[ریاضیات] جهانی، عمومی، فراگیر، کلی، همگانی، جامع
[کوه نوردی] میخ سبک کوهنوردی
[ریاضیات] دستگاه آدرس دهی کلی
[ریاضیات] جبر عام
[برق و الکترونیک] فرستنده - گیرنده تا همزمان همگانی مدار مخابراتی که اطلاعات موازی را به جریان بیت سریال و اطلاعات سریال را به قالب بایت موازی تبدیل می کند . این سیستم برای اتصال پردازنده های دارای گذرگاههای داده موازی به خطوط ورودی / خروجی ( i/o ) سریال مناسب است .
[ریاضیات] زاویه سنج جامع، نقاله ی عمومی
[برق و الکترونیک] پل عمومی پل AC چهار بازویی برای اندازه گیری ظرفیت خازنی که دارای دو نوع است . پل مقاومت سری که ظرفیت سری معادل را اندازه می گیرد . و پل مقاومت موازی که مقاومت موازی معادل را اندازه می گیرد . - پل یونیورسال
[ریاضیات] بافه ی عام
[نساجی] کالندریونیورسال(دارای غلتکهای باسرعت برابر)
...

معنی کلمه universal به انگلیسی

universal
• that which is all inclusive; something which is common to all; widespread characteristic; overall truth
• worldwide, comprehensive, all-inclusive, total, general
• something that is universal relates to everyone in the world or to everyone in a particular group or society.
• you also say that something is universal when it relates to every part of the world or universe.
universal asynchronous receiver transmitter
• circuit which converts information into a serial current and is used in serial ports, uart
universal bank
• bank that provides customers with various financial services
universal coverage
• insurance coverage for all citizens or residents (esp. health insurance)
universal data access
• universal standard that enables rapid access to different types of databases (developed by microsoft)
universal fame
• place of honor, notoriety around the world
universal house of justice
• governing council of the bahai religion (comprised of elected leaders)
universal military training
• umt, program to maintain a country's trained military staff that requires qualified citizens to serve their country for a period of active and reserve military duty
universal postal union
• upu, international specialized agency of the united nations formed in switzerland in 1875 that administers and governs international postal service (formerly was called "general postal union")
universal product code
• bar code printed on product packages that can be scanned electronically (contains product name and ...

universal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Yazdan
همیشگی
کاربر آبادیس
جهانی، همگانی
علی اصغر سلحشور
جهان شمول، فراگیر، همگانی
مهسا امینی
-مشترک
-کلی
م ک
به عنوان اسم: کُل، امر کلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی universal
کلمه : universal
املای فارسی : یونیورسال
اشتباه تایپی : عدهرثقسشم
عکس universal : در گوگل

آیا معنی universal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )