انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1064 100 1

unperceived

تلفظ unperceived
تلفظ unperceived به آمریکایی تلفظ unperceived به انگلیسی

بررسی کلمه unperceived

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of perceived.

واژه unperceived در جمله های نمونه

1. These forces were unperceived and there was no understanding of what to do in counterbalance to rectify the loss.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این نیروها از این نظر پنهان بودند و هیچ درکی از آنچه در مقابل اصلاح و برطرف کردن اتلاف وجود نداشت وجود نداشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این نیروها غیرقابل قبول بودند و درک درستی از آنچه باید در جهت مقابله با از بین بردن آن انجام شود وجود ندارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. This universe existed in the shape of darkness, unperceived, destitute of distinctive marks, unattainable by reasoning, unknowable, wholly immersed, as it were, in deep sleep.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این جهان در شکل تاریکی وجود داشت، بی آن که از نشانه‌های متمایز محروم شده باشد، غیرقابل فهم بود، غیرقابل فهم بود، آنچنان که در خواب عمیق غوطه‌ور بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این جهان در قالب تاریکی، غیر قابل درک، ناسازگار از علامت های متمایز وجود داشت، که با استدلال، غیر قابل شناخت بودن، کاملا عمیق در خواب عمیق غوطه ور بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. A healthy body, a healthy mind live largely unperceived by their owner; only occasionally, through pain or suffering they call for attention and insight.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بدن سالم، ذهن سالم تا حد زیادی توسط صاحب آن‌ها به چشم می‌خورد؛ تنها گاهی اوقات از طریق درد یا رنجی که آن‌ها برای توجه و بینش به آن نیاز دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بدن سالم، ذهن سالم عمدتا توسط صاحب خود زندگی می کنند؛ فقط گاهی اوقات، از طریق درد و رنج، آنها از توجه و بینش می خواهند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Whereupon they stole off unperceived, and it was three weeks before I knew the cause of my awaking so suddenly.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از ای نرو آن‌ها را از نظر پنهان کردند و سه هفته طول کشید تا من علت بیدار شدنم را دریافتم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به هر حال آنها ناخودآگاه را به سرقت برده و سه هفته قبل از اینکه من بیدار شدم ناگهان متوجه شدم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The "I" in me, my friend, dwells in the house of silence, and therein it shall remine for ever more, unperceived, unapproachable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دوست من، در خانه سکوت، در خانه خود زندگی می‌کند، و آن را برای همیشه در معرض دید و دسترس قرار خواهد گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]'من' در دوست من، در خانه سکوت ساکن هستم، و در آن، باید برای همیشه، غیر قابل قبول و غیر قابل قبول باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Immediately after having laughed, at Cosette's graceful command, when no one was paying any heed to him, Jean Valjean had risen and had gained the antechamber unperceived.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ژان وال ژان بی‌درنگ پس از آنکه به او اعتنایی نکرد، ژان وال ژان از جا برخاسته و به اتاق کفش‌کن رفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بلافاصله پس از خندیدن، در فرمان زیبای کوزت، زمانی که هیچ کس به او توجه نکرده بود، ژان والژان بالا رفت و پیشانی غیرقابل تصور را به دست آورد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. As he says in Qinghuang "River of time will overwhelms everything unperceived but memory will trace back the pieces sinking to the bottom of river like grass emerged from the snow drift".
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همانطور که او در \"Qinghuang\" می‌گوید، \"رودخانه زمان همه چیز را از بین می‌برد، اما خاطرات آن را ردیابی می‌کند غرق در کف رودخانه مانند علف که از برف می‌بارد\"
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همانطور که او در Qinghuang می گوید: 'رودخانه زمان همه چیز را ناخوشایند را غرق می کند، اما حافظه، قطعه هایی را که به پایین رودخانه می افتند، مانند چمن هایی که از ریزش برف ظاهر می شوند، ردیابی می کنند '
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. As a result, the karma repeated again in later history as the original cause, which was a holographic manipulation, went unperceived .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در نتیجه، کارما دوباره در تاریخ بعدی به عنوان علت اصلی تکرار شد، که a holographic بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در نتیجه، karma دوباره در تاریخ بعد به عنوان علت اصلی، که دستکاری هولوگرام بود، دوباره تکرار نشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Indeed, the underlying cause of the problems in red ascension went unperceived, and what ensued was a period of great darkness in which such entities became the secret governance over earth.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در واقع علت اصلی بروز این مشکلات در صعود قرمز مشهود بود و آن چه در پی آن بود، دوره‌ای بود از ظلمتی عظیم که در آن این نهادها حاکمیت پنهانی بر روی زمین شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حقیقت، علت اصلی مشکلات صعود قرمز ناشناخته بود، و اینکه چه اتفاقی افتاد، دوره ای از تاریکی بزرگ بود که در آن چنین نهادها حکومت مخفی بر سر زمین بودند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The vast implications and problems that this would caused went unperceived, and the 12 Grand Masters did ascend leaving their children behind.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پیامدهای گسترده و مشکلاتی که این مساله به وجود آمد، نادیده گرفته شد و ۱۲ استاد بزرگ در حال صعود از پشت سر گذاشتن فرزندانشان در پشت صحنه بودند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پیامدهای وسیع و مشکلات ناشی از آن ناشناخته بود و 12 اربابان بزرگ صعود کرده و فرزندان خود را پشت سر گذاشتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. And, in addition to this, everything forgotten or unperceived before presented itself now to his recollection.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و علاوه بر این، همه چیز فراموش شد و خود را به یاد آورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]و علاوه بر این، همه چیز فراموش شده یا غیرقابل پیش بینی است، قبل از اینکه خود را به خاطرهی خود ارائه کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ای کاش شما می‌توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره‌مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آرزو می کنم که بتوانید از فرهنگ لغت حکم آنلاین ما بهره مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The loss of genetic materials was generational and therefore went unperceived by the priests and priestesses overseeing ascension.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از دست دادن مواد ژنتیکی، نسلی بود و به همین دلیل توسط کشیش‌ها و priestesses که ناظر به صعود بودند، از آن استقبال نشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]از بین رفتن مواد ژنتیکی نسلی بود و بنابراین توسط کشیش ها و پیشکسوتان نظارت بر قدم زدن از بین رفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. I could not restrain my eagerness any longer, and, slipping out unperceived, followed them for some distance.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من بیش از این نمی‌توانستم اشتیاق خود را مهار کنم، و بی آن که کسی او را ببیند، به دنبال آن‌ها به راه افتاد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من دیگر نمی توانم اشتیاق مان را حفظ کنم، و از بی اعتنایی بیرون آمدم، برای برخی از آنها به دنبال آنها بودم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

unperceived را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سانیا > سانیا
رحیم > ارسام
اسماعیل بخشی > hole in the wall
امین جهانگرد > spangle
مهرآذین > مهرآذین
DORSA > درسا
fw.jj > at
سکوت > Take off

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگرآیا معنی unperceived مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )