برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1277 100 1

unpleasant

/ənˈplezənt/ /ʌnˈpleznt/

معنی: زشت، ناگوار، نامطبوع، ناخوش آیند، نا مطلوب، ناخوشایند، خالی از لطف
معانی دیگر: زننده، نادلپذیر، بد قلق

بررسی کلمه unpleasant

صفت ( adjective )
مشتقات: unpleasantly (adv.)
• : تعریف: not pleasant; disagreeable or distasteful.
مترادف: disagreeable, distasteful, offensive
متضاد: adorable, agreeable, charming, congenial, delicious, good, nice, pleasant
مشابه: abominable, dirty, displeasing, foul, hateful, messy, nasty, objectionable, obnoxious, painful, rancid, repugnant, repulsive, unfavorable, unpalatable

واژه unpleasant در جمله های نمونه

1. unpleasant news
خبر ناخوشایند

2. an unpleasant neighbor
یک همسایه‌ی بد قلق

3. an unpleasant smell
بوی زننده

4. to state unpleasant facts barely
واقعیت‌های ناخوشایند را آشکارا اظهار داشتن

5. instead of dredging up unpleasant past memories, let us enjoy this moment together
بیا به جای یادآوری خاطرات ناخوشایند گذشته دمی با هم خوش باشیم.

6. the work itself is easy but my coworkers are unpleasant
کار فی نفسه آسان است ولی همکارانم آدم‌های خوبی نیستند.

7. I found his manner extremely unpleasant.
[ترجمه ترگمان]رفتارش خیلی ناخوشایند بود
[ترجمه گوگل]من شیوه بسیار ناخوشایندی پیدا کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. We hope to prevent anything unpleasant from happening.
[ترجمه ترگمان]امیدواریم که از این اتفاق ناخوشایند جلوگیری کنیم
[ترجمه گوگل]ما امیدواریم از هر چیز ناخوشایند جلوگیری کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف unpleasant

زشت (صفت)
abhorrent , heinous , hideous , nefarious , bawdy , ugly , bad , obscene , abominable , execrable , gross , scurrilous , rude , offensive , awry , nasty , contumelious , awkward , black , unfavorable , flagrant , maladroit , backhand , ungainly , dirty , horrid , gash , unpleasant , fulsome , disgusting , invidious , ham-handed , heavy-handed , homely , ill-favored , ill-favoured , pocky , uncouth , ungraceful , unhandsome
ناگوار (صفت)
disagreeable , harsh , horrific , unsavory , burdensome , horrible , unpleasant , unwholesome , insalubrious , lenten
نامطبوع (صفت)
disagreeable , hard , nasty , forbidding , horrid , rancid , unpleasant , disgraceful , ungraceful , unhandsome
ناخوش آیند (صفت)
unsavory , unpleasant , ungrateful , distasteful , unwelcome , undesirable
نا مطلوب (صفت)
unfavorable , unpleasant , noisome , undesirable , uncalled-for , ill-favored , ill-favoured , unwanted , indign
ناخوشایند (صفت)
unpleasant , unsightly , unbecoming , ill-sorted , plaguesome
خالی از لطف (صفت)
unpleasant , ungraceful

معنی کلمه unpleasant به انگلیسی

unpleasant
• not genial, not pleasant; disagreeable, nasty
• if something is unpleasant, it gives you bad feelings, for example by making you feel upset or uncomfortable.
• an unpleasant person is unfriendly and rude.
unpleasant incident
• event which was not enjoyable

unpleasant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

amir
بد منظره ،ناخوشایند
علی
بدنظر -ناخوشایند - بد
Amir
بدمنظره، ناگوار، نامطبوع
Hanita rezzayan
Ugly زشت
Pollouted کثیف
shiva_sisi‌
نــآ خوشآینـــد**
shiva_sisi‌
نآخوشآینـد
گلی افجه
ناراحت گننده
Matin
نا خوش آیند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی unpleasant
کلمه : unpleasant
املای فارسی : یونپلیسنت
اشتباه تایپی : عدحمثشسشدف
عکس unpleasant : در گوگل

آیا معنی unpleasant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )