برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1289 100 1

up to now


تاکنون، تا این تاری

واژه up to now در جمله های نمونه

1. The police haven't got a clear clue up to now.
[ترجمه Yasna] پلیس تا کنون سرنخ واضحی پیدا نکرده است
|
[ترجمه ترگمان]پلیس تا الان سرنخی پیدا نکرده
[ترجمه گوگل]پلیس تا به حال سرنخ روشن را ندیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Up to now,I've read as far as the fifth chapter,the second volume of "The War and Peace".
[ترجمه ترگمان]تا کنون، تا به فصل پنجم، کتاب دوم \"جنگ و صلح\" را خوانده‌ام
[ترجمه گوگل]تا کنون، تا فصل پنجم، جلد دوم 'جنگ و صلح' را بخوانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Up to now,the pilot has logged 000 flying hours.
[ترجمه ترگمان]تا به حال، خلبان ۰۰۰ ساعت پرواز کرده‌است
[ترجمه گوگل]تاکنون خلبان 000 ساعت پرواز را ثبت کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Up to now automoti ...

معنی کلمه up to now به انگلیسی

up to now
• to the present time

up to now را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حدیث ایران
تا به حال
سعید
تا حالا
مهدی
تا کنون - تا به امروز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی up to now
کلمه : up to now
املای فارسی : آاپ تو نوع
اشتباه تایپی : عح فخ دخص
عکس up to now : در گوگل

آیا معنی up to now مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )