برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

useless paper


کاغذ بیمصرف بیکاره، باطله

useless paper را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی useless paper
کلمه : useless paper
املای فارسی : یوسلس پیپر
اشتباه تایپی : عسثمثسس حشحثق
عکس useless paper : در گوگل

آیا معنی useless paper مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )