برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1329 100 1

user

/ˈjuːzər/ /ˈjuːzə/

معنی: استفاده کننده، کاربر، بکار برنده، استعمال کننده
معانی دیگر: به کاربرنده، مصرف کننده، معتاد

بررسی کلمه user

اسم ( noun )
(1) تعریف: one that uses.
مشابه: consumer

(2) تعریف: one who habitually takes drugs; addict.
مشابه: addict

(3) تعریف: one who uses a computer; end user.

واژه user در جمله های نمونه

1. Please supply a valid user password.
[ترجمه ترگمان]لطفا گذرواژه کاربر معتبری را تامین کنید
[ترجمه گوگل]لطفا یک رمز عبور معتبر وارد کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The on-screen manual shows the novice user the basics of the program.
[ترجمه ترگمان]راهنمای صفحه نمایش راهنما، اصول اولیه برنامه را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]کتابچه روی صفحه نمایش کاربر مبتدی را مبانی برنامه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Industry is a heavy user of electric power.
[ترجمه ترگمان]صنعت یک کاربر سنگین از قدرت الکتریکی است
[ترجمه گوگل]صنعت یک کاربر سنگین از برق است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If a computer user fails to log off, the system is accessible to all.
[ترجمه ترگمان]اگر یک کاربر رایانه نتواند کنده شود، سیستم در دسترس همگان قرار دارد
[ترجمه گوگل]اگر کاربر کامپیوتر نتواند از سیستم خارج شود، سیستم برای همه قابل دسترسی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف user

استفاده کننده (اسم)
gainer , user
کاربر (اسم)
user
بکار برنده (اسم)
user
استعمال کننده (اسم)
user

معنی عبارات مرتبط با user به فارسی

تعریف شده توسط کاربر
(به ویژه کامپیوتر) آسان کاربرد، سهل العمل، کاربر دوست، آسانکار، کاربرپسند
برنامه کاربر
تامین شده توسط کاربر
پایانه کاربر
چند کاربری
تک کاربری

معنی user در دیکشنری تخصصی

user
[حسابداری] کاربر، استفاده کننده
[کامپیوتر] استفاده کننده ؛ کاربر
[برق و الکترونیک] کاربر
[حقوق] انتفاع (از مال یا حق یا امتیاز و نظایر آن)، مصرف کننده
[ریاضیات] کاربر، مصرف کننده، استفاده کننده
[کامپیوتر] فضای مخصوص استفاده کننده
[برق و الکترونیک] پروتکل داده های کاربر
[کامپیوتر] پیش فرض کاربر
[کامپیوتر] تعریف یا انتخاب کاربر
[برق و الکترونیک] داده تعریف شده توسط کاربر
[کامپیوتر] عملکردی که توسط استفاده کننده تعریف شده است
[کامپیوتر] کلید تعریف شده توسط استفاده کنندها
[حسابداری] واحد استفاده کننده
[کامپیوتر] آسان برای استفاده کننده ؛ ارتباط دوستانه با استفاده کننده؛ سیستم محاسباتی که امکانات لازم برای توانایی ها و محدودیت های اپراتور را فراهم می سازد ؛ کاربر پسند ؛ کاربریار
[کامپیوتر] کاربرد آسان، کاربرپسند- در دورانی که کامپیوترها را فقط آمارگران به کار می بردند، توجه چندانی به سهولت استفاده از برنامه ها نمی شد. اما وقتی استفاده از کامپیوترها ر ...

معنی کلمه user به انگلیسی

user
• one who uses, one who utilizes; one who uses illegal drugs; one who uses a computer system
• the users of a product, machine, service, or place are the people who use it.
user datagram protocol
• udp, protocol with no connection required between sender and receiver that allows sending of data packets on the internet (thought unreliable because it cannot ensure the packets will arrive undamaged or in the correct order)
user defined
• set by the user, determined by the user
user friendly
• trait of a computer program or instrument with a wide scope which testifies that using and learning how to use it is easy and comfortable even to one who has never used it before
• user-friendly equipment is easy to understand and easy to use.
user friendly software
• computer program which is not complicated to learn and can be operated easily and comfortably
user group
• group of computer users who meet to discuss common interests and share ideas (computers)
user interface
• means by which a person uses a computer and its applications
user manual
• guide for the person using the product, instructions
user name
• unique name by which a user is identified when accessing a multi-user system
user preferences
• collection of settings and options selected by a user (computers)
user unknown
• the identity or address of this user is not known (computers)
end user
• one who uses a program that was specially made to su ...

user را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سمانه
کاربر
محدثه فرومدی
به‌کارگیرنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی user
کلمه : user
املای فارسی : یوزر
اشتباه تایپی : عسثق
عکس user : در گوگل

آیا معنی user مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )