برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1281 100 1

Vandal

/ˈvændəl/ /ˈvændəl/

معنی: خرابگر
معانی دیگر: (عضو قبیله ی آلمانی نژاد که اروپای غربی را مورد تهاجم قرار داد و در سال 455 میلادی شهر روم را غارت کرد) واندال، (v کوچک - کسی که به بناهای تاریخی و غیره آسیب می رساند) تباهگر، ویرانگر، وابسته به واندال ها، واندالی (vandalic هم می گویند)، خرابگر کسیکه از روی حماقت یابدجنسی چیزهای هنری یاهمگانی را خراب میکند

بررسی کلمه Vandal

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person who purposely destroys, defaces, or damages property.

(2) تعریف: (cap.) a member of a Germanic people that attacked parts of the Roman Empire in the fourth and fifth centuries A.D.
صفت ( adjective )
• : تعریف: tending toward or characterized by behavior that defaces, destroys, or damages property; vandalistic.

واژه Vandal در جمله های نمونه

1. Rico's excuse was a deliberate lie.
بهانه ریکو یک دروغ عمدی بود

2. My grandfather walks with deliberate steps.
پدر بزرگم، محتاطانه قدم می زند

3. Judge Sirica deliberated for a week before making his decision known.
قاضی "سیریکا" پیش از اعلام رای خود، به مدت یک هفته تعمق کرد

4. A vandal with a chainsaw cut down a tree.
[ترجمه ترگمان] یه خرابکار با یه اره برقی درخت رو قطع کرده
[ترجمه گوگل]یک خرابکار با یک اره برقی یک درخت را بریده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Some twentieth-century vandal had ripped out the latticed windows of number seventeen.
[ترجمه ترگمان]یک وحشی قرن بیستم پنجره‌های مشبک شماره ۱۷ را از بین برده بود
[ترجمه گوگل]بعضی از خرابکاران قرن بیستم پنجره هایی با شمشیر هفدهم را از هم جدا کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Uginox is lightweight, vandal resistant and can be laid in long lengths, eliminating the need for cross joints.
[ترجمه ترگمان]Uginox سبک‌وزن است و مقاوم به کربن است و می‌تواند با طول زیاد و از بین بردن نیاز به اتصالات عرضی ایجاد شود
[ترجمه ...

مترادف Vandal

خرابگر (اسم)
vandal

معنی کلمه Vandal به انگلیسی

vandal
• one who purposefully destroys or damages something that is beautiful or something that belongs to someone else
• a vandal is someone who deliberately damages things, especially public property.

Vandal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه هزاریان
آدم مخرب
pouia
کسی که به اموال عمومی اسیب میرسونه
Dorsa11
ارازل و اوباش
توحید کوشافر
خرابکار
مهدی صباغ
تخریب کننده ی اموال عمومی
طوسی
ضد ولایت فقیه
خس و خاشاک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی vandal
کلمه : vandal
املای فارسی : وندال
اشتباه تایپی : رشدیشم
عکس vandal : در گوگل

آیا معنی Vandal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )