برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Verklempt

Verklempt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
صفت ) احساساتی، شخصی که مغلوب احساسات شده- این کلمه قرض گرفته شده از Yiddish (عبری ) می باشد و ریشه آن بر میگردد به کلمه farklemt که در زبان عبری به معنای افسرده و اندوهگین می باشد.در حالت صفت به معنای شخصی که برای صحبت کردن،بسیار احساساتی است. مثال ) When the Doctor told me I had cancer I got all verklempt وقتی که دکتر بهم گفت که سرطان دارم، کاملا متاثر شدم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Verklempt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )