برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1358 100 1

Vial

/ˈvaɪəl/ /ˈvaɪəl/

معنی: امپول، شیشه کوچک دارو
معانی دیگر: شیشه ی کوچک (برای دارو و عطر و غیره)، آمپول، شیشه ی نمونه، بطری یا ظرف شیشه ای بسیار کوچک

بررسی کلمه Vial

اسم ( noun )
• : تعریف: a small, sometimes stoppered bottle of glass or plastic used for small amounts of liquid medicine, chemicals, perfume, or the like.

واژه Vial در جمله های نمونه

1. Why Philippos and Zoophilus failed to name Vial as the author of a plan to form a veterinary school is unknown.
[ترجمه ترگمان]چرا Philippos و Zoophilus نتوانسته اند vial را به عنوان نویسنده طرحی برای تشکیل یک مدرسه دامپزشکی شناسایی کنند
[ترجمه گوگل]چرا فیلیپوس و Zoophilus موفق به نام ویال به عنوان نویسنده طرح تشکیل یک مدرسه دامپزشکی ناشناخته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. However, the death of Vial shortly afterwards threw everything into confusion.
[ترجمه ترگمان]با این حال، مرگ of اندکی پس از آن همه چیز را به سردرگمی انداخت
[ترجمه گوگل]با این حال، مرگ Vial مدت کوتاهی پس از آن همه چیز را به سردرگمی انداخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Of course, she knew the minute the vial was opened because the aroma was very strong.
[ترجمه ترگمان]البته، او می‌دانست که آن شیشه کوچک باز می‌شود چون بوی خوش عطر بسیار قوی بود
[ترجمه گوگل]البته، او دقیقا می دانست که ویال باز شده بود زیرا عطر بسیار قوی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Earl of Pembroke had intimated to Vial his intention to become a member of the College.
...

مترادف Vial

امپول (اسم)
ampoule , vial
شیشه کوچک دارو (اسم)
vial

معنی Vial در دیکشنری تخصصی

vial
[شیمی] شیشه نمونه

معنی کلمه Vial به انگلیسی

vial
• small bottle or flask (especially for holding medicine)

Vial را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
شیشه لوله ای( مورد استفاده برای نمونه برداری و عطریجات)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی vial
کلمه : vial
املای فارسی : ویال
اشتباه تایپی : رهشم
عکس vial : در گوگل

آیا معنی Vial مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )