انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 698 100 1

v

تلفظ v
تلفظ v به آمریکایی/ˈviː/ تلفظ v به انگلیسی/viː/

معنی: حرف بیست و دوم الفبای انگلیسی
معانی دیگر: (اعداد رومی) پنج، مخفف:، (شیمی) نشان وانادیم (vanadium)، ولت

بررسی کلمه v

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: symbol of the chemical element vanadium.
اسم ( noun )
• : تعریف: in Roman numeral notation, 5.
اسم ( noun )
حالات: V's
(1) تعریف: the twenty-second letter of the English alphabet.

(2) تعریف: something shaped like a V.
صفت ( adjective )
• : تعریف: having the shape of a V.

واژه v در جمله های نمونه

1. The geese were flying in a V.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]غازها در یک هواپیما پرواز کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The treaty of Troyes made Henry V heir to the crown of France.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پیمان Troyes ساخته Henry V وارث تاج فرانسوی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The Indian Prime Minister, V P Singh, lost a vote of confidence in the Indian parliament.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نخست وزیر هند، V P Singh، رأی اعتماد به پارلمان هند را از دست داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. I was v pleased to get your letter.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من خیلی خوشحال شدم که نامه شما را دریافت کنم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Can you think of a word beginning with V?
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا شما می توانید یک کلمه با V شروع کنید؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Ahead was the deep V of a gorge with water pouring down it.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در سمت راست، عمق V یک آبشار با آب ریختن آن بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Jane was writing a letter and meanwhile Pat was watching T. V. .
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جین نامه ای نوشت و در عین حال پت تماشا کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. In 19 George V was on the throne .
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در 19 جورج V در تخت بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The shape looked like an inverted V.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شکل شبیه یک V معکوس بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. King George V had been very grieved at the outbreak of the Great War.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پادشاه جورج V در آغاز جنگ بزرگ خشمگین شده بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. She cut the material into a V.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او مواد را به یک V برید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Charles V refused to give battle.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چارلز V مخالفت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. First, only the unpredictable component of monetary growth v t affects real output.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اول، تنها اجزای غیر قابل پیش بینی رشد پولی، خروجی واقعی را تحت تاثیر قرار می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The rebel leader was Esteban V. . Leon.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رهبر شورشیان، Esteban V بود لئون
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف v

حرف بیست و دوم الفبای انگلیسی (اسم)
v

معنی عبارات مرتبط با v به فارسی

(اتومبیل) موتور شش سیلندر
(موتور درونسوز اتومبیل) موتور هشت سیلندر و v شکل
(مخفف: victory day) روز پیروزی، day victory روز پیروزی
مخفف: impersonal verb
(دوزندگی) یقه به شکل v، یقه هفت
بیست و دومین حرف الفبای انگلیسی (برابر با: ((و)))، صدای این حرف (مثلا "v" در vote یا very)، (فهرست و غیره) بیست و دومین
مخفف: very reverent
علامت پیروزی

معنی v در دیکشنری تخصصی

[شیمی] وانادیم - عنصر فلزى نادر و نقره فام
[برق و الکترونیک] ولت نمادی که در نمودارها برای مشخص کردن ولتا سنج یا لامپ الکترونی به کار می رود . - volt-ولت واحد SI ولتاژ یا اختلاف پتانسیل . اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه ازسیم رسانای حامل جریان 1A ، وقتی که توان تلف شده بین دو نقطه 1W اشد . نام آن از نام فیزیکدان ایتالیایی ، الکساندر ولتا ( 1829 -1745 ) گرفته شده است .
[حقوق] علیه، در برابر، به طرفیت
[نساجی] بیست و دومین حرف لاتین
[ریاضیات] بیست و دومین حرف الفبای انگلیسی
[خاک شناسی] وی
[آمار] حرف بیست و دوم الفبای انگلیسی
[زمین شناسی] سد وی - یک سه هفتی شکل که زاویه رو به دریای آن نسبتاً تند است، مانند جایی که یک دنباله زبانه ای ثانویه ناگهان به سمت ساحل از نقطه دنباله اولیه و اصلی عقب می رود.
[زمین شناسی] زغال وی - ذرات میکروسکوپی زغال که بطور غالب ویترن و کلارن هستند، مانند آنچه در ریه معدن کاران یافت می شود. مقایسه شود با: زغال-اف، زغال-دی.
[زمین شناسی] فرم چالزنی گوه ای - ازانواع برشهای زاویه ای می باشد.دراین نوع برش چالها افقی و مایل بامحور تونل حفرمی شوند ونتیجه انفجارآنهابوجودآمدن فضایی به شکل گوه میباشد.برش گوه ای برای سنگهای متورق وشکافدار مناسب است.دقت درمحل حفرچال وحفظ امتداد چال برای بهبود عملکردبرش لازم است.چالهای هرگوه باهم آتش می شوندو فاصله زمانی تاخیربین گوه هااگرخیلی کم باشدفرصت کافی برای جابجاشدن سنگ حاصل ازانفجاروجودنداردودرنتیجه پیشروی کممی شود .
[زمین شناسی] سرریز دهانه- سرریز گوشه- سرریز مثلثی
[زمین شناسی] وانادیوم - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Vandadium - شماره اتمی :23 - وزن اتمی :50.941 - آرایش الکترونی :2-8-11-2 - نوع عنصر :فلزات حد واسط - گروه جدول تناوبی :5 - VB - دوره جدول تناوبی :4
[کامپیوتر] قالب استانداردی برای انتقال داده ، با سرعت 300 بیت در ثانیه از طریق خطوط تلفن در اروپا و ژاپن ( در آمریکا از قالب Bell 103 استفاده می شود). نگاه کنید به CCITT ;Bell 103 .
[برق و الکترونیک] آنتن V سیستم آنتن دو جهته افقی که با قرار دادن دو آنتن سیمی بلند به شکل V روی سه نگهدارنده و تغذیه آنها با اختلاف فاز 180 درجه در رأس ساخته می شود. اگر هر کدام از سیمهای بلند به مقاومت تطبیق ختم شوند ( آنتن غیر تشدید کننده ) ، سیستم تک جهته می شود . اما اگر انتهای سیمها باز باشد ( آنتن تشدید کننده ) سیست دو جهته خواهد بود.
[برق و الکترونیک] باند V باند بسامدی در ناحیه میلی متری که از 46 تا 56GHz گسترش می یابد و متناظر با طول موجهای 0/652 تا 0/536cm است . زیر قسمتهای این تخصیص باند ارتش ایالات متحده که امروزه دیگر به کار نمی رود ( بر حسب گیگاهرتز ) عبارت اند از : ve: 54-56 vd : 52-54 vc: 50-52 vb: 48-50 va: 46-48 .
[برق و الکترونیک] رادار باریکه V سیستم رادار حجمی بر اساس دو باریکه گردان که فاصله جهت و ارتفاع هدف را تعیین می کند. یک باریکه عمودی و باریکه دیگر مایل است . باریکه ها در سطح زمین یکدیگر را قطع می کنند و به طور پیوسته حول محور عمودی می گردند . اختلاف زمانی بین رسیدن پژواکهای دو باریکه معیاری از ارتفاع هدف است.
[نساجی] تسمه V شکل - تسمهV
[ریاضیات] تسمه، تسمه ی ذوزنقه ای
[نفت] اسید کاری کردن
[نفت] منفجر کردن
[نفت] حفر کردن
[نفت] مهار کردن
[نفت] هجوم آوردن
[نفت] گاززدایی
[نفت] آب زدایی کردن
[نفت] تزریق کردن
[نفت] امولسیون شکستن
[نفت] تخلیه کردن

معنی کلمه v به انگلیسی

v
• toxic silvery white metallic element used in strengthening steel (chemistry)
• 22nd letter of the alphabet
v neck
• neckline shaped like a "v"; piece of clothing with v-shaped neckline
• a v-neck is a neck on a pullover or on a dress that is in the shape of the letter v.
v necked
• having a neckline shaped like a "v"; having a neck shaped like a "v"
v sign
• sign of victory, sign made with two finger spread apart in the form of a v
• in britain, a v-sign is a rude gesture which is made by moving your hand quickly upwards with your palm facing towards you, and with your first finger and your middle finger pointing up and spread out like a v.
• a v-sign can also mean `victory' when you use a similar gesture made with your palm facing away from you.

v را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی vنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی v
کلمه : v
املای فارسی : و
اشتباه تایپی : ر
عکس v : در گوگل


آیا معنی v مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )