انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 865 100 1

بررسی کلمه valkyrie

اسم ( noun )
مشتقات: Valkyrian (adj.)
• : تعریف: in Scandinavian mythology, any of the maidens who bring dead battle heroes to Valhalla and attend them there.

واژه valkyrie در جمله های نمونه

1. Hear that?We're heading to the Valkyrie training camp.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شنیدی؟ داریم میریم به اردوگاه آموزش \"والکری\"
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بشنوید؟ ما به اردوگاه آموزشی والکوری می رویم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Usually a Valkyrie will hold a sword or lance, wear heavily or lightly armor, and ride a horse.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]معمولا یک والکری شمشیری یا نیزه در دست خواهد گرفت و زره یا زره به تن می‌کند و سوار اسب می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]معمولا یک والکیوری یک شمشیر یا لنس را نگه می دارد، به اندازه کافی سنگین یا زره پوش می کند و سوار اسب می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Behind them a squadron of Samsons, and two Valkyrie shuttles. . .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پشت سر آن‌ها یک گردان از samsons و دو شاتل Valkyrie
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پشت آنها یک اسکادران سامسون و دو اتوبوس ولکیری است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The Valkyrie shuttles are the heavy transports of the operation, packed with troops, volunteers, and powersuits.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سفینه Valkyrie وسیله حمل و نقل سنگین این عملیات است که پر از نیروهای نظامی، داوطلبان و powersuits است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شاتل والکوری حملات سنگین این عملیات است که بسته به سربازان، داوطلبان و نیروی کار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Inspired by the picture of a valkyrie I found on the internet.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از تصویری که در اینترنت پیدا کردم، الهام‌گرفته بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با الهام از تصویر والکری که در اینترنت پیدا کردم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Therefore, the duty of Valkyrie is very clear, they are going to judge the wars on earth, to pick the heroes' and great warriors' souls.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بنابراین، وظیفه والکری بسیار واضح است، آن‌ها قصد دارند در جنگ روی زمین قضاوت کنند، برای انتخاب قهرمانان و جنگ جویان بزرگ
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین، وظیفه والکیری بسیار روشن است، آنها قصد دارند جنگ های روی زمین را قضاوت کنند و قهرمانان و رزمندگان بزرگ را انتخاب کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Valkyrie, the new one. Favorite snack? -Uh. . . my kids' cheeks or chocolate.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] والکری، جدید غذای مورد علاقه؟ بچه هام یا شکلات
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Valkyrie، یکی از جدید اسنک مورد علاقه؟ اوه گونه های بچه های من یا شکلات
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The new Wraith combat fighters and Valkyrie missile frigates proved to be an unwieldy combination against agile zerg airborne organisms.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کشتی‌های جنگی wraith جدید و frigates که از Valkyrie ساخته بودند، یک ترکیب سنگین و سنگین بر ضد zerg agile هوابرد بودند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جنگنده های جنگی جدید Wraith و ناوهای موشکی Valkyrie ثابت شده است که یک ترکیب خشن در برابر موجودات هواپیما چابک زرگ هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The test was done on the game Valkyrie Profile in cso format in march33 mode. Other games, modes and applications different than iso reading showed similar results.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این تست در بازی Valkyrie در قالب cso در حالت march۳۳ انجام شد سایر بازی‌ها، مدها و برنامه‌های کاربردی متفاوت از iso، نتایج مشابهی را نشان دادند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این آزمایش بر روی بازی Valkyrie Profile در فرمت cso در حالت March انجام شد سایر بازی ها، حالت ها و برنامه های کاربردی متفاوت از خواندن ISO نتایج مشابهی را نشان داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Thus, a valkyrie is one of a host of female Gods who decide who should die in the battle.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بنابراین، والکری یکی از میزبان خدایان زنان است که تصمیم می‌گیرند که چه کسی در جنگ کشته شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین، والکوری یکی از میزبان خدایان زن است که تصمیم می گیرند چه کسی باید در نبرد بمیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. My warrior woman. My valkyrie.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] زن جنگجو من والکری من
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زن جنگجو من والکوری من
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. There are some valuable data refers that one of this Valkyrie was a really person in history, but there are also a lot of different version to describe her.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برخی داده‌های با ارزش وجود دارند که می‌گویند یکی از این Valkyrie فرد واقعا در تاریخ است، اما نسخه دیگری نیز برای توصیف او وجود دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بعضی از داده های ارزشمند وجود دارد که نشان می دهد یکی از این Valkyrie واقعا شخص در تاریخ بود، اما نسخه های مختلفی برای توصیف او وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Grav Chute Insertion: embarked squads can deep strike over any point the Valkyrie moves over in its Movement phase, taking dangerous terrain tests as they land.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Grav Chute: squads که در حال سوار شدن هستند می‌توانند در هر نقطه‌ای که Valkyrie در مرحله حرکت خود حرکت می‌کند، ضربه عمیق بزنند و تست‌های زمینی خطرناک را در حالی که روی زمین فرود می‌آیند، انجام دهند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جرقه چیچر ورودی شروع به اعزام می تواند عمیق اعتصاب در هر نقطه که Valkyrie حرکت می کند بیش از در مرحله جنبش خود را، گرفتن آزمون زمین لرزه خطرناک به عنوان آنها زمین
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. In some Norse sources, Brunhild has supernatural and is described as a Valkyrie.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در برخی از منابع Norse، Brunhild ماورای طبیعی است و به عنوان یک Valkyrie توصیف می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در برخی منابع نورونی، برون هییل فوقالعاده است و به عنوان والکیوری توصیف شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف valkyrie

افسانه شمال اروپا (اسم)
valkyrie

valkyrie را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی valkyrie

Zisaeed ٢١:٠٠ - ١٣٩٦/٠٦/١٠
زن قهرمانی که در شمال اروپا فرماندهی می کرد
|

فریاد استوار ٠٠:٢٦ - ١٣٩٧/٠٨/٠٣
در اساطیر اسکاندیناوی نام پیشخدمت های پادشاه و سلطان خدایان(odin)که در جنگ سوار بر اسب میشن و تصمیم میگیرن که کدامیک از سربازان شجاع کشته بشن.سپس ارواح این سربازان شجاع رو به بهشت( valhalla)میبرن.
|

پیشنهاد شما درباره معنی valkyrieنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سید مصطفی > کهگیلویه
آرش > آتریسا
سحر عزیزی > get into debt
طاها > طاها
Mohammad salari > Nature
جمشیدصفرلو > صفرلو
ممبینی ها از اتابکان لر بزرگ > ممبینی
سینا پیغمبری > cavernosal

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

توضیحات دیگر

معنی valkyrie
کلمه : valkyrie
املای فارسی : ولکیری
اشتباه تایپی : رشمنغقهث
عکس valkyrie : در گوگل


آیا معنی valkyrie مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )