برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1322 100 1

vandalism

/ˈvændəˌlɪzəm/ /ˈvændəlɪzəm/

معنی: وحشیگری، خرابگری، دشمنی با علم و هنر
معانی دیگر: تباهگری، ویرانگری، آسیب رساندن به بناهای تاریخی و غیره

بررسی کلمه vandalism

اسم ( noun )
مشتقات: vandalistic (adj.)
• : تعریف: willful and malicious destruction or defacement of property, or an act thereof.

واژه vandalism در جمله های نمونه

1. The report states that vandalism is a pestilence which must be stamped out.
[ترجمه علی] گزارش میگوید که وحشیگری و خرابکاری آفتی است که باید ازبین برود
|
[ترجمه 'گنج جو] گزارش بر این مبناست که تباهکاری به حدی همه گیر شده که می بایست برای رفع آن کوشید.
|
[ترجمه ترگمان]گزارش ایالت that بیماری است که باید از بین برود
[ترجمه گوگل]این گزارش می گوید که خرابکاری یک ماری است که باید از بین رفته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Beset by drug problems, prostitution, violence and vandalism, this is one of the most unpleasant areas in the city.
[ترجمه Tay] این یکی از زننده ترین مناطق شهری است که با مشکلات مواد مخدر،خشونت،فحشا و وحشیگری احاطه شده است.|
...

مترادف vandalism

وحشیگری (اسم)
brutality , savagery , barbarity , ferocity , truculence , barbarism , vandalism , incivility , ferity , ruffianism , truculency , vulgarism , vulgarity
خرابگری (اسم)
vandalism
دشمنی با علم و هنر (اسم)
vandalism

معنی کلمه vandalism به انگلیسی

vandalism
• purposeful destruction or damage of something that is beautiful or something that belongs to someone else; practices or spirit of the vandals
• vandalism is the deliberate damaging of things, especially public property.

vandalism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا رشیدی
نابود کردن
حسن امامی
جرم آسیب رساندن به اموال و دارایی دیگران
مسعود زهدی
صدمه زدن عمدی(به اموال عمومی یا شخصی افراد دیگر)-معیوب کردن عمدی دارایی ها-خراب کردن عمدی دارایی
سارا مرادخانی
damaging a building,for example by breaking the windows
آسیب زدن به اموال مردم و یا مکان های تاریخی.
گنج جو
گزارش بر این مبناست که تباهکاری به حدی همه گیر شده که برای رفع آن بایستی تلاش کرد.
Fatemeh nasiri
Vandalism is the deliberate damaging of things, especially public property
بهمن عنایتی کاریجانی
هو
تخریب اموال بویزه آثار هنری و ادبی.
Sonia
تخریب اموال عمومی
moEin
خرابکاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی vandalism
کلمه : vandalism
املای فارسی : وندلیسم
اشتباه تایپی : رشدیشمهسئ
عکس vandalism : در گوگل

آیا معنی vandalism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )