انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1040 100 1

vandalism

تلفظ vandalism
تلفظ vandalism به آمریکایی/ˈvændəˌlɪzəm/ تلفظ vandalism به انگلیسی/ˈvændəlɪzəm/

معنی: وحشیگری، خرابگری، دشمنی با علم و هنر
معانی دیگر: تباهگری، ویرانگری، آسیب رساندن به بناهای تاریخی و غیره

بررسی کلمه vandalism

اسم ( noun )
مشتقات: vandalistic (adj.)
• : تعریف: willful and malicious destruction or defacement of property, or an act thereof.

واژه vandalism در جمله های نمونه

1. The report states that vandalism is a pestilence which must be stamped out.
ترجمه کاربر [ترجمه علی] گزارش میگوید که وحشیگری و خرابکاری آفتی است که باید ازبین برود
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گزارش ایالت that بیماری است که باید از بین برود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این گزارش می گوید که خرابکاری یک ماری است که باید از بین رفته باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Beset by drug problems, prostitution, violence and vandalism, this is one of the most unpleasant areas in the city.
ترجمه کاربر [ترجمه Tay] این یکی از زننده ترین مناطق شهری است که با مشکلات مواد مخدر،خشونت،فحشا و وحشیگری احاطه شده است.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اعتیاد به مواد مخدر، فحشا، خشونت و خرابکاری، یکی از the مناطق شهر است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با توجه به مشکلات مواد مخدر، فحشا، خشونت و خرابکاری، این یکی از ناخوشایند ترین مناطق در شهر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. We need to consider the problem of vandalism within a wider context.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما باید مساله خرابکاری را در یک بافت وسیع‌تر در نظر بگیریم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما باید مشکل خرابکاری را در یک چارچوب وسیع تر بررسی کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. These schools are known to be vulnerable to vandalism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مدارس نسبت به خرابکاری آسیب‌پذیر هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مدارس شناخته شده اند که آسیب پذیرند به خرابکاری
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. It's time to call a halt to vandalism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وقتش است که به خرابکاری خود خاتمه دهیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]وقت آن است که متوقف به خرابکاری شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Protesters largely forbore from stone-throwing and vandalism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]معترضان عمدتا از پرتاب سنگ و خرابکاری اجتناب می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]معترضان عمدتا از سنگ زدن و خرابکاری جلوگیری می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. There's no vandalism, no graffiti, no rubbish left lying about.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هیچ خرابکاری ای وجود نداره، نه تابلویی، نه کتابی که در موردش دروغ گفته باشه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هیچ تخریبی وجود ندارد، بدون نقاشی دیواری، هیچ زباله ای که دروغ گفتن در آن نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Vandalism used to be a rare occurrence here.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در اینجا به ندرت اتفاق می‌افتد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]وانادیسم در اینجا یک اتفاق نادر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Stories abound of vandalism and looting.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]داستان‌ها از خرابکاری و غارت فراوان هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]داستان ها خرابکاری و غارت را فرا می گیرند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The advertising industry's use of classic songs is vandalism of popular culture, he said.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او گفت که استفاده صنعت تبلیغات از آهنگ‌های کلاسیک تخریب فرهنگ عمومی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او گفت که استفاده از صنایع تبلیغاتی از آهنگ های کلاسی، خرابکاری فرهنگ عامه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. A drunken teenager was arrested for vandalism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک نوجوان مست به جرم خرابکاری دستگیر شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک نوجوان مستی برای خرابکاری دستگیر شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Graffiti, no matter how well painted, is vandalism by definition.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گرافیتی، مهم نیست که چقدر رنگ‌آمیزی شده باشد، از تعریف و vandalism استفاده می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نقاشی های دیواری، بدون توجه به اینکه نقاشی چقدر خوب است، بر اساس تعریف، خرابکاری است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Darlington police have been told about the vandalism and yesterday an officer went to interview Miss Golightly.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پلیس Darlington راجع به vandalism و دیروز یک افسر برای مصاحبه با دوشیزه Golightly رفته بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پلیس Darlington در مورد خرابکاری گفته شده است و دیروز یک افسر برای مصاحبه با خانم Golightly رفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Routine monitoring and inspection for maintenance problems and vandalism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نظارت روتین و نظارت بر مشکلات نگهداری و تعمیر و نگهداری
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نظارت و بازرسی منظم برای مشکلات تعمیر و نگهداری و خرابکاری
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Distressed by mindless vandalism that destroys trees and flowers they are keeping a watchful eye on plant life.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و از خرابکاری رو به پایین گیج شده که درختان و گل‌هایی را از بین می‌برد که چشم مراقب زندگی گیاهی هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خرابکاری های ناخوشایند که باعث ویرانی درختان و گل ها می شوند، چشم هایشان را در زندگی گیاهان نگه می دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف vandalism

وحشیگری (اسم)
brutality , savagery , barbarity , ferocity , truculence , barbarism , vandalism , incivility , ferity , ruffianism , truculency , vulgarism , vulgarity
خرابگری (اسم)
vandalism
دشمنی با علم و هنر (اسم)
vandalism

معنی کلمه vandalism به انگلیسی

vandalism
• purposeful destruction or damage of something that is beautiful or something that belongs to someone else; practices or spirit of the vandals
• vandalism is the deliberate damaging of things, especially public property.

vandalism را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

آریا رشیدی ١٥:٠٥ - ١٣٩٧/٠٤/١٩
نابود کردن
|

حسن امامی ٢٣:٠٣ - ١٣٩٧/١٠/٢٧
جرم آسیب رساندن به اموال و دارایی دیگران
|

مسعود زهدی ١٠:١٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٤
صدمه زدن عمدی(به اموال عمومی یا شخصی افراد دیگر)-معیوب کردن عمدی دارایی ها-خراب کردن عمدی دارایی
|

سارا مرادخانی ١٥:٥٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٠
damaging a building,for example by breaking the windows
آسیب زدن به اموال مردم و یا مکان های تاریخی.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی vandalism
کلمه : vandalism
املای فارسی : وندلیسم
اشتباه تایپی : رشدیشمهسئ
عکس vandalism : در گوگل


آیا معنی vandalism مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )